Francouzská barokní hudba

Francouzská barokní hudba

Pořad v souvislostech


Pohledy do dějin hudby
Budeme vysílat

Pozvánka na Moravský podzim 2021
Pozvánka na Moravský podzim 2021
Pohledy do dějin hudby
Vysílali jsme


Michaela Ambrosi

Michaela Ambrosi

Bacha na Mozarta! 2021/2022
Audioarchiv

Cyklus Pohledy do dějin hudby nás svým šestým dílem zavede do Francie doby Ludvíka XIV. z rodu Bourbonů – přezdívaného Král Slunce a také na dvůr Ludvíka XV..

Na dvoře obou králů se velmi dobře dařilo hudbě. Působili zde mnozí výborní hráči a skladatelé, kteří ovlivnili evropskou hudbu. Dvorním hudebníkem a oblíbencem francouzského krále Ludvíka XIV. byl Jean-Baptiste Lully, působil zde i další významný barokní skladatel Marc-Antoine Charpentier. Za nejznámějšího francouzského houslistu a barokního skladatele je dnes považovaný Jean-Marie Leclair. Ten již působil na dvoře Ludvíka XV.. Clavecinovou školu bude zastupovat Francois Couperin, který komponoval za obou panovníků – Ludvíka XIV. i XV., a dovršitel jeho díla Jean Philippe Rameau. O všech těchto skladatelích si budeme nejen povídat, ale také uvedeme jejich díla. V premiéře v pátek 4. 6. od 16.55, reprízujeme v sobotu od 2.00 a ukládáme do audioarchivu Oktávy, ze kterého si můžete kterýkoliv díl cyklu Pohledy do dějin hudby kdykoliv poslechnout.