Dodatek Malých dějin hudby

Dodatek Malých dějin hudby

Pořad v souvislostech


Malé dějiny hudby II
Budeme vysílat

Mysliveček: Hobojové kvintety, Smyčcové kvartety
Mysliveček: Hobojové kvintety, Smyčcové kvartety
Josef Antonín Štěpán a jeho koncerty pro cembalo
Vysílali jsme


Raná tvorba mladého génia

Raná tvorba mladého génia

Malé dějiny hudby II
Audioarchiv

Od května do září jsme na pokračování v 10 dílech vysílali Malé dějiny hudby, které se zabývaly českými klasicistními skladateli, známými doma i ve světě. Tentokrát se zaměříme na ty, kteří vám v nich chyběli. Tedy jakýsi dodatek.

V červnových dílech jsme navštívili klasicistní Vídeň, kde působili skladatelé Tůma, Štěpán, Gassmann, Vaňhal, Koželuh, otec a syn Kraft, bratři Vraničtí, Kramář, Mašek, Jírovec, Voříšek a kopista Václav Sukovatý. V Německu jsme v červenci sledovali stopy Bendů, Stamiců, Josefa Rejchy, Kalivody, Richtera, Pokorného a Filse. Dále ve světě jsme putovali za Krumpholzem, Antonínem Rejchou, Stichem, Dusíkem, Myslivečkem a Pichlem. V srpnu jsme se zaměřili na ty klasicistní autory, kteří zůstali doma. Byli jimi v Praze Dušek, Brixi, Šenkýř, Koželuh, Weber a Tomášek, na Moravě Kuzník, Gurecký a Puschnamn, dále nás zajímal Linek a Ryba a také významný český pedagog a varhaník J. Seger a jeho žáci: Kopřiva, Galina, Kuchař a Mašek. Všechny tyto díly Malých dějin hudby kdykoliv najdete k poslechu v našem audioarchivu, zadáte-li cyklus Oktáva.

Zdá se, že tento seznam by mohl být celý, ale ani zdaleka není. Díl, který uvedeme tento týden se pokusí o doplnění alespoň některých dalších jmen. Budou jimi: František Václav Habermann, Jan Zach,  Václav Vodička, Jiří Družecký, Vojtěch Nudera, František Antonín Míča a Antonín Borový. Nastíníme jejich krátký životopis a od každého si poslechneme alespoň jednu skladbu.

O tom, že ani tento dodatek není zdaleka vyčerpávajícím uzavřením hledání výborných českých muzikantů, se budeme moci přesvědčit o Vánocích, kdy do týdeníků Oktáva chystáme další dva díly Malých dějin hudby. Ty budou zaměřeny na tvůrce českých a moravských pastorel.