Dějiny hudby míří do Prahy

Dějiny hudby míří do Prahy

Pořad v souvislostech


Malé dějiny hudby II
Budeme vysílat

Pavel Křížkovský a Cyrilometodějská kantáta
Pavel Křížkovský a Cyrilometodějská kantáta
Český filharmonický sbor Brno
Vysílali jsme


Petr Nekoranec

Petr Nekoranec

50 let na kůru v Zábrdovicích: pan Zdeněk Hatina
Audioarchiv

Druhá část cyklu Malé dějiny hudby se ve svém druhém pokračování věnuje českým klasicistním skladatelům, kteří působili v Praze.

Jako první to bude František Xaver Dušek, který se svou ženou Josefínou proměnil jejich dům Bertramku v hudební centrum. Rok po něm se narodil František Xaver Brixi, o kterém si také budeme povídat. Dostaneme se s ním i za varhany Svatovírské katedrály, kde najdeme i dalšího významného českého skladatele Jana Antonína Koželuha. Byl toLeopold Koželuh bratranec a částečně i učitel skladatele Leopolda Koželuha, o kterém jsme mluvili v pořadu o českých skladatelích působících ve Vídni. Do klasicistní Prahy přišel také benediktýn a kněz Václav Šenkýř - narozený v Dobrušce. Byl známý jako varhaník, gambista, houslista a hudební skladatel. Bedřich Diviš Weber (v cizině známý spíše jako Friedrich Dionisius) pocházel z Velichova u Karlových Varů. Jak se dozvíme, založil pražskou konzervatoř. Poslední, koho si v Oktávě představíme, bude Jan Václav Tomášek. Toho znají asi především klavíristé, pro které napsal mnoho skladeb. I on založil v Praze školu, ale úzce zaměřenou na studium klavíru a kompozice. 

Podrobnosti a zajímavosti, ale především hudbu těchto skladatelů nabidne týdeník Oktáva ve své premiéře v pátek 14. srpna od 16.55 hodin. Reprízujeme v sobotu 15. 8. 2020 od 2.00 a pak si ji kdykoliv můžete poslechnout z našeho audioarchivu.