410. výročí úmrtí Jeho Milosti Rudolfa II.    

410. výročí úmrtí Jeho Milosti Rudolfa II.

Pořad v souvislostech


Ať září císařova hvězda
Budeme vysílat

Prážata/Resonance
Prážata/Resonance
Pohledy do dějin hudby
Vysílali jsme


Brněnský varhanní festival 2022

Brněnský varhanní festival 2022

Pohledy do dějin hudby
Audioarchiv

Týdeník Oktáva se zaměří na hudbu hranou na pražském rudolfínském dvoře.

Ve čtvrtek 20. ledna 2022 uplynulo 410 let ode dne, kdy skonal císař Rudolf II. Habsburský. Za jeho vlády se česká metropole na čtvrt století stala centrem evropské politiky i nejvýznamnějším kulturním městem. Od roku 1583 z ní císař udělal své sídelní město a dal ji lesk srovnatelný se dvory ve Francii či ve Španělsku. Se zástupem rudolfínských dvořanů přesídlila do Prahy i slavná kapela, jejíž vysoká úroveň se tříbila v předchozích desetiletích. Stala se středem zájmu vynikajících hudebníků, kteří do Prahy přicházeli z různých zemí Evropy a přispívali k vývoji světové hudby. S tím, kteří to byli a jaké skladby psali i s poměry na císařském dvoře nás seznámí pořad muzikologa a barokisty Radka Menouška proložený mnoha hudebními ukázkami.