Velkopáteční klasika

Velkopáteční klasika

Pořad v souvislostech


Hudební siesta
Budeme vysílat

Hudební siesta
Hudební siesta
Hudební siesta
Vysílali jsme

Hudební siesta
Hudební siesta
Hudební siesta
Audioarchiv

Jako každoročně vás i letos může Velkým pátkem provázet krásná duchovní hudba. Nabídka je rozmanitá, věřím, že si každý vybere.

Polední Hudební siesta bude prodloužená. Díky tomu jsme mohli zařadit velkopáteční oratorium Františka Xavera Brixiho nazvané Jidáš Iškariotský. Zajímavostí na tomto díle je, že zde k ústřední postavě Jidáše (tenoru) promlouvají tři alegorické postavy - Spravedlnost (bas), Smrt (alt) a Naděje (soprán). Tato skladba zazní v provedení českých umělců pod vedením Jaroslava Krčka.

Po skončení přímého přenosu velkopátečních obřadů (přibližně v 16.00 hodin) můžete rozjímat o Kristově utrpení a poklonit se kříži za zpěvu gregoriánského chorálu. Ten nám bude zpívat Schola Gregoriana Pragensis společně s chlapci sboru Boni pueri.

Od 19.45 před námi vyvstane scenérie snímání z kříže. Stejné téma má pašijové oratorium pro sóla sbor a orchestr z roku 1748 „La deposizione dala croce di Gesú Cristo Salvator nostro“ – česky „Snímání z kříže Ježíše Krista, Spasitele našeho“, které je jediným italským oratoriem moravského skladatele Františka Xavera Richtera. Vzniklo v německém Menheimu, kde tento skladatel působil. Zazní v nastudování dirigenta Romana Válka a jeho Czech Ensemble Baroque. Toto oratorium pak doplní symfonie Josepha Haydna nazvaná "La Passione" neboli Pašijová. 

Od 23. hodiny vaši mysl přeneseme k Božímu hrobu. Nabídneme sepolcro Františka Václava Míči na německý text, nazvané „Zpívaná rozjímání“. V něm vedle biblických postav  (Adama a Krista) najedeme především alegorické postavy: Duši, Útrpnost a Hříšníka. Duše oslovuje Adama, který byl sveden satanem. Útrpnost pobízí Duši, aby doprovázela Ježíše na cestě do Jeruzaléma a při křížové cestě. Duše se raduje z tohoto doprovázení a slibuje věčnou věrnost. Hříšník naříká nad tím, že se žene za pomíjivými radostmi jako „zaslepené dítě pekla“. Kristus nabádá Hříšníka, aby již nepoklesl. Apeluje na Duši, aby byla ctnostná a litovala svých hříchů. Hříšník vyjadřuje vděk Kristu za jeho oběť. K jeho chvále se přidá i závěrečný sbor.

 

Andrew Cronshaw a citery

Album pro sólovou citeru vydal britský hudebník a publicista Andrew Cronshaw. cronshaw_zithers

Regiony

Regiony

Beaux Gris Gris & The Apocalypse

BeauxGrisGris_IMG_20191115_214031Poslechněte si rozhovor s kalifornskou skupinou Beaux Gris Gris & The Apocalypse

Témata Jak se vám líbí

27-archivnyChlapecPodívejte se, co pro vás chystáme v pořadu Jak se vám líbí.

David Vrobel Trio

vrobel_blues-pro-tebeSaxofonista Divadla Semafor David Vrobel vydal nové album.

Rozhovor s Juwanou Jenkins

JenkinsJuwanaIMG_20200211_161633Poslechněte si rozhovor s americkou zpěvačkou Juwanou Jenkins.

Partneři

Harmonie_logo_velke_web