Velkopáteční hudba

Velkopáteční hudba

Pořad v souvislostech


Hudební siesta
Budeme vysílat

Hudební siesta
Hudební siesta
Hudební siesta
Vysílali jsme

Hudební siesta
Hudební siesta
Hudební siesta
Audioarchiv

Hudba, která zní na Velký pátek je zcela odlišná od všeho, co slýcháváme během celého církevního roku. Přineseme ji více, než je v běžný pátek obvyklé.

Pro ty, kdo budou bdít v Getsemnanské zahradě doporučuji k poslechu rozjímavou Křížovou cestu Jana Bernátka na text Františka Lazeckého pro recitátora, soprán, baryton, smíšený sbor a varhany, kterou vysíláme od 1.00 hodiny po půlnoci. Recitovat bude Radovan Lukavský.

Polední Hudební siesta přinese méně hrávané Stabat Mater z díla Josepha Haydna.

Duchovní hudbu nabídneme hned po skončení velkopátečních obřadů (přibližně v 16 hodin), kdy nejprve zazní lamentace neboli nářky proroka Jeremiáše jak je zhudebnil Jacobus Handl-Gallus. Na ně v 16.55 naváže týdeník Oktáva, který se tentokrát bude zabývat Telemannovými pašijovými kantátami. Z některých uvedeme jen ukázky, dvě kratší si poslechneme celé.

Uctít kříž ve vnitřní usebranosti nám může pomoci gregorináský chorál, který vysíláme od 19.45. Po něm (možná trochu naopak, ale hudebně příznivěji) zazní Janovy pašije zhudebněné Georgem Friedrichem Händelem. 

Posledení duchovní hudba Velkého pátku je zařazena na hodinu před půlnocí (od 23.00). S ní se přeneseme k hrobu Pána Ježíše a to prostřednictvím hudby Františka Antonína Míči, z jehož tvorby jsou na programu Zpívaná rozjímání k Božímu hrobu.

Kdo vydrží poslouchat i po půlnoci (tedy již na Bílou sobotu), může od 1. hodiny ranní rozjímat u skladby Dietricha Buxtehudeho nazvané Membra Jesu nostri,  což v překladu znamená Údy našeho Ježíše a poté chvíli zůstat s bolestnou Pannou Marií prostřednictvím Stabat Mater Giovanniho Battisty Pergolesiho.