Večer s Musicou Bohemicou

Večer s Musicou Bohemicou

Nedělní večer můžete strávit s mnoha starými lidovými písněmi neznámých autorů, které nám přinese soubor Musica Bohemica v čele s Jaroslavem Krčkem.

Budou seřazené do několika oddílů podle významu slov. Ta jsou ze sbírky Karla Jaromíra Erbena nazvané „Prostonárodní písně a říkadla“.  Nejprve uslyšíme „Písně a říkadla svatební“, na ně naváží „Písně společenské“, „Písně o stavích, živnostech a jiných stránkách života občanského“, „Selské hospodářství“, „Písně vojenské“, „Vzpomínky historické“, „Písně rozpravné“ a zazní i dvě „Písně pohřební“. Protikladem k nim budou „Vzdory“, „Žerty a posměšky“ a otevřeme  také oddíl „Hudba a tance“. Na závěr koncertu jsme vybrali 23 ukolébavek z různých koutů Čech i z Moravy.