Tříkrálové moteto a dvě kantáty

Tříkrálové moteto a dvě kantáty

Pořad v souvislostech


Hudební siesta
Budeme vysílat

Hudební siesta
Hudební siesta
Hudební siesta
Vysílali jsme

Hudební siesta
Hudební siesta
Hudební siesta
Audioarchiv

Hudební siesta bude ve čtvrtek 6. ledna zaměřená na tříkrálové skladby. 

Budeme vysílat celkem tři. Nejprve krátké moteto "Reges de Saba veniunt" – „Přišli králové ze Sáby“ od českého skladatele Františka Xavera Brixiho. Z raného klasicismu se pak zpět do baroka se přeneseme ke Georgu Philippu Telemannovi. Konkrétně za jeho „Kantátou k slavnosti svatých tří králů“. Jak uslyšíme, bude mít podstatně komornější ráz než Brixiho moteto. Naopak s plným královským leskem se setkáme v poslední ze šestice kantát Vánočního oratoria Johanna Sebastiana Bacha, ve které vystoupí čtyři sólisté, smíšený sbor a orchestr. Tříkrálovou Hudební siestu uzavře vánoční concerto grosso, které vytvořil Francesco Manfredini.