Skladby ke svaté Cecílii

Skladby ke svaté Cecílii

Pořad v souvislostech


Hudební siesta
Budeme vysílat

Hudební siesta
Hudební siesta
Hudební siesta
Vysílali jsme

Hudební siesta
Hudební siesta
Hudební siesta
Audioarchiv
21. listopadu 2021 Aktuality k vysílání Autor: Klára Beránková

Již na neděli večer, ale především na pondělí po poledni a večer jsme zařadili díla, která skladatelé vytvořili k poctě patronky hudebníků svaté Cecílie.

V neděli večer v rámci Koncertu vážné a duchovní hudby zazní nejprve Bachova knatáta „Wir müssen durch viel trübsal" BWV 146. Po ní se vydáme o 33 let zpět do roku 1692, kdy anglický barokní skladatel Henry Purcell zkomponoval kantátu „Hail! Bright Cecilia!“, česky:  „Sláva svaté Cecílii“. Uvedeme ji z nahrávky, kterou nastudovali: sopranistky Susan Hamilton a Siri Thomhill, contratenoristé Robin Blaze a Martin van der Zeijst a tenorista Marc Padmore. Dále uslyšíme soubor Collegium vocale, řídí Philippe Herreweghe.

V pondělí se s Hudební siestou vydáme do roku 1720, kdy italský skladatel Alessandro Scarlatti napsal mši s názvem Messa di Santa Cecilia. Scarlatti je považovaný za operního skladatele. Ve mši, která je napsaná na klasický latinský liturgický text, využil koncertantního pojetí sólových hlasů. Ty přednesou sopranistky Elisabeth Harwood a Wendy Eathorne, altistka Margarete Cable, tenorista Wynford Evans a bas Christopher Keyte. Spoluúčinkovat budou soubory: The Choir of St John's College Cambridge a The Wren Orchestra pod taktovkou Georgese Guesta.

V pondělí večer je na programu ještě jedno dílo: kantáta nazvaná „Welcome to all the pleasures“ – Vítej ve věčné radosti -, kterou v roce 1683, vytvořil Henry Purcell. Zazní ve stejném provedení jako nedělní Purcellova kantáta „Hail! Bright Cecilia!“.