Rozhovor s Karlem Martínkem, novým ředitelem kůru v olomoucké katedrále sv. Václava

Rozhovor s Karlem Martínkem, novým ředitelem kůru v olomoucké katedrále sv. Václava

"Není podmínka, aby zpěváci a instrumentalisti, kteří doprovázejí mši svatou, byli věřící. Myslím si, že dnes je církev otevřená každému, kdo projeví zájem ať už o návštěvu bohoslužby, nebo vůbec o návštěvu kostela," říká varhaník Karel Martínek.

Karel MartínekRodák z Olomouce, studoval tamtéž nejprve matematiku a fyziku, pak muzikologii a nakonec na brněnské JAMU hru na varhany. Koncertní varhaník s bohatými zkušenostmi tuzemskými i zahraničními, hudební pedagog, vyhlášený improvizátor, dramaturg Mezinárodního varhanního festivalu Olomouc. Od října roku 2020 regenschori, tedy ředitel kůru, v katedrále sv. Václava v Olomouci – na Radiu Proglas hostem Radky Rozkovcové v týdeníku Oktáva v premiéře v pátek 15. ledna 2021 od 16.55.

V doprovodu bohoslužeb v katedrále sv. Václava se Karel Martínek aktuálně střídá s bývalým ředitelem kůru Janem Kupkou a dále s varhaníky Marií Maňákovou a Zbyňkem Štěpánkem.

Karel Martínek"Regenschori je člověk, který je zopovědný za hudební dění kdekoli v kostele, nejenom v katedrále. Na jednu stranu jsem velmi rád, že nejsem sám, kdo hudbu v katedrále vytváří, na druhou stranu je mým úkolem jí dát jakýsi jednotnější styl. S tím souvisí, abych byl také organizátorem hudebního dění. Konkrétně mou první ambicí jako regenschoriho je posílit funkci katedrálního sboru," vysvětluje Karel Martínek, který ke spolupráci pozval sbormistryni Janu Synkovou a její olomoucký sbor OLIO, který se zaměřuje na interpretaci duchovní hudby a vokální doprovod liturgie a který dosud nepříslušel k žádné farnosti.

"Dalo by se dlouhé hodiny mluvit o tom, jak nesmírně bohatá je historie hudby v olomoucké katedrále. Byla o tom napsána už spousta prací a koneckonců dvě významné knihy, jedna od prof. Jiřího Sehnala, ta se věnuje baroku, a druhá od doc. Evy Vičarové, která mapuje 19. a 20. století. Ta tradice je úchvatná, v olomoucké katedrále působili významní skladatelé, ale i sbormistři a dirigenti," dodává Karel Martínek.

O stavu a specifikách dómských varhan, o umění improvizace, o Martínkových zahraničních koncertních zkušenostech a další tématech je bezmála hodinový rozhovor doprovázený mimo jiné nahrávkou souzvuku zvonů olomoucké katedrály.