Rovetta, Schmelzer a d´Anglebert

Rovetta, Schmelzer a d´Anglebert

Pořad v souvislostech


Koncert vážné a duchovní hudby
Budeme vysílat

Koncert vážné a duchovní hudby
Koncert vážné a duchovní hudby
Koncert vážné a duchovní hudby
Vysílali jsme

Koncert vážné a duchovní hudby
Koncert vážné a duchovní hudby
Koncert vážné a duchovní hudby
Audioarchiv

Nedělní Koncert vážné a duchovní hudby má na programu Rovettovy slavnostní nešpory, Schmelzerovy sonáty pro housle a cembalo a d´Angelebertovu cembalovou suitu.

V první části Koncertu vážné a duchovní hudby zazní skladba, kterou na koncertních pódiích takřka neuslyšíte. Budou jí Slavnostní nešpory, které napsal dnes málo známý italský barokní skladatel Giovanni Rovetta (1596 - 1668). Původně byly napsány k oslavě narození Ludvíka čtrnáctého. Tuto krásnou duchovní skladbu uslyšíme z nahrávky z roku 2003, kterou pořídil soubor Cantus Cölln (kantus keln) pod vedením Konrada Junghänela.Johann Heinrich Schmelzer

Od duchovní hudby se ve druhé části koncertu přeneseme k hudbě instrumentální. Ohlédneme se za dílem rakouského houslisty a skladatele Johanna Heinricha Schmelzera (1623 - 1680), který roku 1679 utekl před morem z Vídně do Prahy. Nákaza se ale dostala i sem, skladatel se nakazil a zemřel. 16 let před tím zkomponoval sbírku sonát pro housle a basso continuo, která vyšla tiskem a uchovala se v kroměřížském zámku. Houslista John Holloway a cembalistka Barbara Maria Willi z ní přednesou sonátu B dur, g moll, e moll a D dur a po nich i Balet z roku 1667.

Koncert vážné a duchovní hudby uzavře Suita in C a dvě části se Suity in d pro cembalo, které napsal francouzský skladatel Jean Henri d´Anglebert (1629 - 1691). V nastudování Barbary Marie Willi.