Rossini a Vranický

Rossiniho kantáta a Vranického symfonie

Pořad v souvislostech


Koncert vážné hudby
Audioarchiv
8. července 2018 Aktuality k vysílání Autor: Klára Beránková

V programu nedělního večerního Koncertu vážné hudby jsou dnes zapsány dvě skladby: Slavnostní kantáta „Svatba Tetis a Pelea“ Gioacchina Rossiniho a symfonie D dur, opus 36 Pavla Vejvanovského.

Nejprve se přeneseme do Neapole roku 1816, kdy ke svatbě princezny Marie Caroliny de Bourbon a vévody de Berry napsal čtyřiadvacetiletý Gioachino Rossini slavnostní kantátu nazvanou Svatba Tetis a Pelea. Rossini byl v té době na vrcholu slávy. S nadšením jej přijímala jak Vídeň, tak také Londýn a zvláště Paříž. Všude byly hrány jeho opery. Mnohé z nich se hrají dodnes. My ale necháme opery stranou a zaposloucháme se do zmíněné kantáty Svatba Tetis a Pelea. Budeme ji vysílat z CD, na kterém je záznam koncertu z 23. června roku 1998, kdy účinkovali: sopranistky Tatiana Korovina a Magdalena Schäfer, Sonia Malta mezzosoprán, tenoristé Juan José Lopera a Donald George. Dále uslyšíme Český komorní sbor a soubor Virtuosi di Praga. Nastudoval dirigent Marc Andreae.

Po doznění kantáty se přeneseme k tvorbě symfonické. Konkrétně k dílu Pavla Vranického. PřestPavel Vranickýože tento skladatel pocházel z Nové říše na Moravě, ve 20 letech odešel do Vídně studovat teologii. Již tenkrát musel být vynikajícím hudebníkem, protože byl jmenován seminárním ředitelem hudby. Teologii nakonec opustil a věnoval se výhradně hudbě. Ve Vídni se seznámil s předními hudebními osobnostmi. S Mozartem, Haydnem, Beethovenem, Koželuhem, Vaňhalem a dalšími. Ve dvaceti devíti letech byl Pavel Vranický jmenován ředitelem obou dvorních divadel ve Vídni. Byl tedy dirigentem a skladatelem první operní scény tehdejšího rakouského mocnářství. Tuto funkci zastával 23 let až do své smrti v roce 1808. 210. výročí jeho smrti si připomeneme až v září. Symfonii D dur, opus 36 z roku 1800 si poslechneme už dnes večer. Zahraje ji Dvořákův komorní orchestr, který řídí Bohumil Gregor.