Ranní F. X. Brixi

Ranní F. X. Brixi

Pořad v souvislostech


Duchovní hudba
Budeme vysílat

Duchovní hudba
Duchovní hudba
Duchovní hudba
Vysílali jsme

Duchovní hudba
Duchovní hudba
Duchovní hudba
Audioarchiv

Poslední nedělní ranní vánoční duchovní hudba nabídne mši, moteto, sbor a árii od českého skladatele Františka Xavera Brixiho.

 

Nejprve otevřeme velmi oblíbenou Brixiho Missu Pastoralis – skladbu na klasický latinský liturgický text. Uslyšíme ji z nahrávky z roku 1962, ke které si legendární dirigent Josef Veselka pozval pěvce: Jadwigu Wyszocanskou, Marii Mrázovou, Jana Hlavsu a Zdeňka Kroupu. Spoluúčinkuje Český pěvecký sbor a Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. 

Z Brixiho díla si pak ještě poslechneme tři kratší vánoční skladby:  „Tříkrálové moteto“, sbor „Pastýři“ a árii „Řekněte, pastýři, co jste viděli“. Zazpívá je Sbor chrámu svatého Jana, který doprovodí Pražský symfonický orchestr pod vedením Josefa Hercla. Sóla přednesou: Dagmar Rosíková, Ludmila Vondráčková, Vítězslav Pochman a Jan Soumar.