Průvod Květné neděle, pašijové oratorium a lamentace

Průvod Květné neděle, pašijové oratorium a lamentace

Pořad v souvislostech


Koncert vážné a duchovní hudby
Budeme vysílat

Koncert vážné a duchovní hudby
Koncert vážné a duchovní hudby
Koncert vážné a duchovní hudby
Vysílali jsme

Koncert vážné a duchovní hudby
Koncert vážné a duchovní hudby
Koncert vážné a duchovní hudby
Audioarchiv

V rámci večerního Koncertu duchovní hudby zazní nejprve zpěvy gregoriánského chorálu k průvodu na Květnou neděli, po nich rozsáhlé Pašijové oratorium Georga Philippa Telemanna a uzavřou ho lamentace proroka Jeremiáše zhudebněné Janem Dismasem Zelenkou.

Schola Gregoriana Pragensis v čele s Davidem Ebenem nás společně s Kristem zavede do Jeruzaléma a to prostřednictvím gregoriánského chorálu k průvodu na Květnou neděli.

Pak se již rozezní takřka dvouhodinové oratorium od Georga Philippa Telemanna „Das selige erwägen des bitten leidens und sterbens Jesu Christi“ – česky „Blažené rozjímání o utrpení a smrti Ježíše Krista“. Poprvé zaznělo před sto lety – 19. března roku 1722 v Hamburku. Telemann se nedržel striktně biblického textu, ale na základě evangelijních příběhů vytvořil zcela vlastní libreto, ve kterém zdůrazňuje Krista jako přítele člověka. Vysílat budeme nahrávku, která pochází z roku 2017. Alegorické postavy: Víru, Oddanost a Sion ztvárnili: Anna Lucia Richtr a Colin Balzer, Ježíše – Peter Harvey, Petra – Michael Feyfar, Kaifáše – Henk Neven. Dále zpívá Choräle Chorals, doprovází Freiburger Barockorchester. Nastudoval dirigent Gottfried von der Goltz.

Třetí zastavení uděláme u výčitek neboli u lamentací. Lamentace proroka Jeremiáše zhudebnily desítky autorů od renesance až po současnost. V následujícím Svatém týdnu jich budeme vysílat celou řadu. Nedělní večerní Koncert duchovní hudby uzavřou tři lamentace zhudebněné Janem Dismasem Zelenkou. Přednese je Petr Matuszek za doprovodu Olomouckého komorního orchestru, který hraje pod vedením Vítězslava Podrazila.

Hudební výlet na Balkán

stankovic-bokan-okarina_obalCDPoslechněte si přehled hudebních novinek ze Srbska, Řecka, Bulharska, Bosny a Chorvatska.

Regiony

Regiony

Hudební výlet do Itálie

Salinaro_MainHands_obalCDZveme vás na hudební výlet do Itálie.

Rozhovor se skupinou Bel Air de Forro

bel-air-de-forro_rozhovor2022_fotoMilanTesarPoslechněte si rozhovor s brazilsko-francouzskou skupinou Bel Air de Forro.

Partneři

Harmonie_logo_velke_web