Přenos koncertu k poctě Jana Palacha

Přenos koncertu k poctě Jana Palacha

Pořad v souvislostech


Tisíce světel rozsvítím
Audioarchiv

V úterý 22. ledna od 19.30 hodin se v pražském Rudolfinu uskuteční slavnostní koncert, který Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy pořádá u příležitosti 50. výročí událostí ledna 1969. Vysíláme jej v přímém přenosu.

 

Motto slavnostního večera představuje myšlenka, již Jan Palach vyslovil před svou smrtí:

 

„Člověk musí bojovat proti tomu zlu, na které právě stačí."

 

Odkaz Jana Palacha připomene zejména vokální triptych Poselství významného českého skladatele Jana Hanuše, inspirovaný přímo událostmi ledna 1969. Toto výjimečné dílo zazní poprvé od prvního a dosud jediného provedení v lednu 1970.

 

Účinkují:

Schola Gregoriana Pragensis, umělecký vedoucí David Eben

Pěvecký sbor Pedagogické fakulty UK

Pěvecký sbor Bohemiachor

Jan Morávek: baryton

Kateřina Dvorská, Denisa Ulmanová: klavír

Diriguje Vít Novotný

 

Program koncertu:
Ēriks Ešenvalds (nar. 1977): Stars
české středověké zpěvy ke cti sv. Václava, sv. Ludmily a sv. Vojtěcha
Petr Eben (1928–2007): Dominica de Passione (ze skladby Suita liturgica)
varhanní improvizace na nápěv písně Svatý Václave
Jan Hanuš (1915–2004): Poselství. Svědectví o smrti Jana Palacha
Alfred Schnittke (1934–1998): Три хора для смешанного хора (Tři zpěvy pro smíšený sbor)
Paul Simon (nar. 1941), úpr. Ben Bram: Bridge Over Troubled Water
Antonín Dvořák (1841–1904): Hospodine, pomiluj ny (z oratoria Svatá Ludmila)

Příběh Hanušova Poselství
Jan Hanuš psal Poselství od dubna do srpna 1969 a dílo se navzdory postupující “normalizaci” dočkalo i své premiéry: poprvé – a doposud naposledy – bylo provedeno symbolicky téměř přesně rok po Palachově pohřbu, dne 26. ledna 1970 v Rudolfinu (tehdy zvaném Dům umělců). Na tomto koncertě vznikla nahrávka díla, která byla uložena v archivu Československého rozhlasu. A odtud pak byla – nepříliš překvapivě vzhledem k obecně známému vývoji událostí – v následujících letech smazána. Od té doby Poselství nezaznělo ani jednou. Chystané provedení – na stejném místě jako v roce 1970 – tak bude vlastně premiérou původně zamýšleného díla.

Shodou okolností připadá datum koncertu, 22. 1. 2019, přesně na výročí 90 let od narození Petra Ebena, jednoho z nejvýznamnějších českých skladatelů 2. poloviny 20. století. Část koncertu tak bude věnována i připomínce tohoto výročí. Na koncertě vystoupí i David Eben a jeho Schola Gregoriana Pragensis. Vybraná ukázka z díla Petra Ebena, část z skladby Suita liturgica pro jednohlasý mužský sbor a varhany, tak bude v rukou navýsost povolaných. David Eben bude zároveň symbolickým reprezentantem Filozofické fakulty UK, Palachovy alma mater.

Druhou připomínkou odkazu Petra Ebena pak bude varhanní improvizace předního českého varhaníka Přemysla Kšici. Petr Eben v roce 1969 na Palachův čin sám reagoval právě prostřednictvím varhanní improvizace vystavěné nad tématem písně Svatý Václave. Kšicova improvizace tak bude inspirovaná bezprostřední hudební reakcí Petra Ebena na události 50 let staré a zároveň současnou a jedinečnou aktualizací Palachova odkazu.