Od středověku po baroko

Od středověku po baroko

Pořad v souvislostech


Koncert vážné a duchovní hudby
Budeme vysílat

Koncert vážné a duchovní hudby
Koncert vážné a duchovní hudby
Koncert vážné a duchovní hudby
Vysílali jsme

Koncert vážné a duchovní hudby
Koncert vážné a duchovní hudby
Koncert vážné a duchovní hudby
Audioarchiv

Koncert vážné a duchovní hudby nabídne pestrou paletu duchovní a varhanní tvorby hranou od 13. do 18. století.

V úvodu zazní latinské duchovní drama neznámého skladatele nazvané Ludus Danielis z let 1227 až 1234. Pak se zastavíme u díla barokního skladatele Karla Josefa Einvaldta, konkrétně u jeho sbírky Vocalis Decalogus a následně také u krátkých nešpor, tedy díla nazvaného Vesperae breves. Ve druhé části se od vokální tvorby přeneseme k varhanním kompozicím renesančního skladatele, varhaníka a jednoho z posledních tvůrců takzvané franko-vlámské polyfonie Charlese Luythona. Z jeho sbírky Nova musices organicae Tabulatura z roku 1617 zazní Fuga suavissima. Z dalších jeho varhanních skladeb také Canzon a Fantasie. Závěrečnou Toccatu, Ricercar a Canzon jsme vybrali z díla německého skladatele přelomu 16. a 17. století Hanse Leo Hasslera.