Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice

Pořad v souvislostech


Dialog hudby a víry
Budeme vysílat

Letní škola barokní hudby 2019
Letní škola barokní hudby 2019
Pavel Zemen
Vysílali jsme


Brněnský varhanní festival 2019

Brněnský varhanní festival 2019

Šimon Voseček
Audioarchiv

V týdnu mezi dvěma nedělemi – slavností Seslání Ducha svatého a slavností Nejsvětější Trojice – se páteční Oktáva zaměří na skladby zobrazující Otce, Syna a Ducha svatého.

Co vlastně slavíme? Jako křesťané věříme, že Bůh je jeden – ve třech osobách. Každá osoba – Otec, Syn a Duch svatý – je jiná, ale Boží podstata je trojjediná. Tři Božské osoby spojuje vztah dokonalé lásky. V hudbě se tato trojjedinost dá zaznamenat různými způsoby. Týdeník Oktáva nabídne z tohoto úhlu pohledu rozbor varhanní skladby Johanna Sebastiana Bacha. Půjde o trojitou fugu Es dur zvanou Trojiční. Úvodní preludium je velkou adorací nekonečné slávy Boží. Na ně navazuje Trojiční fuga. Má tři části, které jdou po sobě tak, jak vyslovujeme jednotlivé osoby Trojice: Otec, Syn a Duch svatý. Budete-li tento pořad z cyklu Dialog hudby a víry poslouchat, zjistíte, nejen jak skladba zní, ale také co o ní soudí autor pořadu emeritní biskup Mons. Josef Hrdlička.