Nedělní večer s oratoriem Blahoslavenství Césara Francka

Nedělní večer s oratoriem Blahoslavenství Césara Francka

Pořad v souvislostech


Koncert vážné a duchovní hudby
Budeme vysílat

Koncert vážné a duchovní hudby
Koncert vážné a duchovní hudby
Koncert vážné a duchovní hudby
Vysílali jsme

Koncert vážné a duchovní hudby
Koncert vážné a duchovní hudby
Koncert vážné a duchovní hudby
Audioarchiv
24. července 2022 Aktuality k vysílání Autor: Štěpán Graffe

Nedělní večer bude na Radiu Proglas patřit oratoriu Blahoslavenství francouzského skladatele Césara Francka.

César Franck  (1822-1890) pracoval na oratoriu Blahoslavenství  (Les Béatitudes) deset let a dokončil ho v roce 1879. Dílo, které věnoval své ženě, mělo premiéru až po jeho smrti v Dijonu a v Paříži zaznělo až v roce 1893. Hudební skladatel Vincent d’Indy po premiéře napsal: „Tento hudební epos je nepochybně největším dílem, které po dlouhé době zaujalo místo ve vývoji umění.“  César Franck byl přesvědčen, že oratorium Blahoslavenství patří k jeho nejlepším dílům.

Text skladby vychází z Ježíšova horského kázání z 5 kapitoly Matoušova evangelia: „Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské, blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni, blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví, blahoslavení ti, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni, blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství, blahoslavení ti, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha, blahoslavení tvůrcové pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny, blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království.“

Oratorium zazní v podání souboru Gächinger kantorei Stuttgart za doprovodu Rozhlasového symfonického orchestru Stuttgart s dirigentem Helmuthem Rillingem. Pěvecká sóla přednesou Ingeborg Danz, Cornelia Kallisch, Gilles Cachemaille, John Cheek a Juan Vasle.

Koncert duchovní a vážné hudby uzavře slavná klavírní Sonáta cis moll „Měsíční svit“ Ludwiga van Beethovena. Skladbu přednese klavíristka Daniela Varínská.