Mše pro arcivévodu Rudolfa

Mše pro arcivévodu Rudolfa

Pořad v souvislostech


Koncert duchovní/vážné hudby
Budeme vysílat

Koncert duchovní/vážné hudby
Koncert duchovní/vážné hudby
Vysílali jsme

Koncert vážné hudby
Koncert duchovní/vážné hudby
Koncert duchovní hudby
Audioarchiv

Ludwig van Beethoven věnoval svou Missu solemnis Rudolfu Rakouskému. To ale neznamená, že bychom si ji nemohli poslechnout.

Vznikla na sklonku Beethovenova života - roku 1823 - a autor ji prohlásil za svou nejlepší skladbu. Poprvé byly její tři části provedeny společně s devátou symfonii, s níž má mše mnoho společných prvků. Beethoven Missu solemnis psal jako reakci na útrapy napoleonských válek. Je určená sólistům, velkému pěveckému sboru a symfonickému orchestru. Přesto nekončí okázale, ale vytrácí se ve sborovém pianu tiché modlitby. Radio Proglas bude v neděli večer vysílat nahrávku, ve které budou účinkovat tito sólisté: Hillevi Martinpelto soprán, Elena Zaremba mezzosoprán, Herbert Lippert tenor a Ronnie Johansen  bas, Český filharmonický sbor Brno se sbormistrem Petrem Fialou a Orchestr der Beethovenhalle Bonn. Nastudoval francouzský dirigent Marc Soustrot.