Mistři pěvci

Mistři pěvci

Pořad v souvislostech


Tóny ze scény
Budeme vysílat

Tóny ze scény
Tóny ze scény
Tóny ze scény
Vysílali jsme

Tóny ze scény
Tóny ze scény
Tóny ze scény
Audioarchiv

Wagnerově opeře Mistři pěvci norimberští bude věnovaný poslední sobotní večer.

V rámci sobotního večerního pořadu Tóny ze scény jsme před měsícem otevřeli dílo Richarda Wagnera nazvané Mistři pěvci norimberští. Vysíláme ho na pokračování rozdělené do čtyř večerů a to 18. a 25. dubna, 2. a 9. května. Tento týden tedy operu doposloucháme.

Když Wagner ve čtyřiadvaceti letech poprvé navštívil Norimberk, bylo to v době, kdy se zde konaly tradiční pěvecké závody mistrů pěvců, shlédl vystoupení jakéhosi truhláře – mistra pěvce – a byl přítomen i rvačce, která se poté strhla mezi jeho stoupenci a odpůrci. Tento silný zážitek se po 30 letech stal základem k opeře, ke které si Wagner napsal vlastní text. Popisuje v něm středověké pěvecké cechy i působení básníka Hsanse Sachse, jehož jméno v opeře doslovně použil. Celý příběh je (jak už to v operách bývá) zarámován láskou dvou mladých lidí, kterým jejich přátelé pomáhají k vysněnému sňatku. Premiéra opery se konala v Mnichově 21. června roku 1868. My jsme k vysílání připravili nahrávku z roku 1999, kterou natočil dirigent Daniel Barenboim. V jednotlivých rolích se představí:

Hans Sachs (švec) Robert Holl,

Vít Pogner (zlatník) Matthias Hölle,

Kunz Vogelgesang (kožešník) Bernhard Schneider,

Konrad Nachtigal (klempíř) Roman Trekel,

Sixtus Beckmesser (písař) Andreas Schmidt,

Fritz Kothner (pekař) Hans Joachim Ketelsen,

Balthasar Zorn (cínař) Torsten Kerl,

Ulrich Eisslinger (kramář) Peter Maus,

Augustin Moser (krejčí) Helmut Pampuch,

Hermann Ortel (mydlář) Sándor Sólyom-Nagy,

Hans Schwarz (punčochář) Alfred Reiter,

Hans Foltz (kotlář) Jyrki Korhonen,

Walter (mladý rytíř z Frank) Peter Seifert,

David (sachsův úředník) Endrik Wottrich,

Eva (dcera Pognerova) Emily Magee,

Magdaléna (její chůva) Birgitta Svendén.

Dále slyšíme Orchestr a sbor festivalu v Bayreuthu.