Missa paschalis

Missa paschalis

Sváteční nedělní večer doplníme v čase od 21,40 velikonoční duchovní hudbou oslavující vzkříšeného Krista.

Jako první vám nabídneme skladbu Heinricha Isaaca skladatele, od jehož úmrtí letos 26. března uplynulo 500 let. Žil v období renesance, které v dějinách hudby nazýváme Franko-vlámské. Tehdejší skladatelé byli zároveň výkonnými hudebníky. Byli členy některého chrámového sboru nebo dvorního orchestru. Katedrální kapely byly čistě vokální. Instrumentalisté se přibírali pouze podle potřeby. Mše bývaly mnohohlasé a vyskytovaly se v nich nejrůznější formy kánonu. Hlavním představitelem v Německu byl již zmíněný Heinrich Isaac, z jehož tvorby se zastavíme u šestihlasé Missy paschalis k zmrtvýchvstání Páně.

Šedesát osm let po Heinrichu Isaacovi se narodil další z velmi významných nHeinrich Schützěmeckých skladatelů – Heinrich Schütz. Přestože se o něm ví, že byl výborným varhaníkem, žádná z jeho varhanních skladeb se nedochovala. K dispozici máme duchovní díla, která komponoval většinou na texty z Bible, a na díla německé a latinské duchovní poesie a luterského chorálu. Příběh Vzkříšení, který je v katalogu Schützových skladeb zapsán pod číslem 50, zazní po Isaacově mši.