Mendelssohn po 210 letech

Mendelssohn po 210 letech

Pořad v souvislostech


Hudební siesta – 210. výročí narození F. Mendelssohna-Bartholdyho
Budeme vysílat

Hudební siesta
Hudební siesta
Hudební siesta
Vysílali jsme

Hudební siesta
Hudební siesta
Hudební siesta
Audioarchiv

V neděli třetího února uplyne 210 let ode dne, kdy se narodil Felix Mendelssohn-Bartholdy. Jeho skladby nabídneme v průběhu celého dne.

Ranní duchovní hudba bude zaměřena Žalm 42., opus 42: „Jako laň dychtí po bystré vodě“ pro sóla sbor a orchestr a Žalm 114. opus 51 - „Když vyšel Izrael z Egypta“ napsaný pouze pro sbor a orchestr. Tři sólisty pak uslyšíme v žalmu 98. „Zpívejte Hospodinu píseň novou“. Tečku za ranní duchovní hudbou udělá Mendelssohnovo varhanní Preludium.

Polední Hudební siestu otevře symfonická předehra nazvaná Pohádka o krásné meluzíně, opus 32, z roku 1833. V interpretaci houslisty Henryka Szerynga pak zazní Koncert pro housle a orchestr e moll opus 64. Po Střípku poesie se můžete těšit na Symfonii pro smyčce číslo 11 F dur.

Podstatně delší skladba je na programu Koncertu vážné a duchovní hudby, který vysíláme od 21.20 hodin. K poslechu je připraveno celé nezkrácené oratorium Paulus. Poprvé zaznělo 22. května roku 1836 při festivalu v Dýsldorfu. Jak název napovídá, popisuje život svatého apoštola Pavla, jak je zachycen v Bibli. Více jak dvouhodinové oratorium doplní Sonáta pro varhany číslo dvě, v tónině c moll.

Felix Mendelssohn Bartholdy podpis

Věřím, že krásný zážitek budou mít nejen milovníci Mendelssohnova díla.