Magnificat anima mea Dominum

Magnificat anima mea Dominum

Pořad v souvislostech


Hudební siesta
Budeme vysílat

Hudební siesta
Hudební siesta
Hudební siesta
Vysílali jsme
Audioarchiv

Hudební siesta o slavnosti Zvěstování Páně bude patřit odpovídající duchovní hudbě. 

V krátkém úvodu se zaposloucháme do skladby Petra Řezníčka „Haec dies quam fecit Dominus“ - „Toto je den, který učinil Pán“. Stěžejním dílem ale bude Mariin chvalozpěv „Magnificat anima mea Dominum“ - „Velebí má duše Pána“ – od Carla Philippa Emanuela Bacha. Zazní v jeho latinské podobě, hudebně zpracovaný pro sóla, sbor a orchestr. Uslyšíme jej ve vynikající interpretaci souborů Gächinger Kantorei a Bach-Collegium Stuttgart pod vedením profesora Helmutha Rillinga. Sóla přednesou Arleen Auger, Helen Watts, Kurt Equiluz a Wolfgang Schöne.