Henry Purcell

Henry Purcell

Pořad v souvislostech


Hudební siesta
Budeme vysílat

Hudební siesta
Hudební siesta
Hudební siesta
Vysílali jsme

Hudební siesta
Hudební siesta
Hudební siesta
Audioarchiv
20. listopadu 2020 Aktuality k vysílání Autor: Klára Beránková

21. listopadu roku 1695 zemřel hudební skladatel Henry Purcell. Chcete-li se o něm a jeho skladbách dozvědět více, poslouchejte sobotní Hudební siestu.

325. výročí úmrtí tohoto anglického skladatele připomenou především jeho skladby zařazené do první části. Necháme bokem velké množství malých kantát, hymnů a ód k dvorním slavnostem, které Purcell napsal. Pozornost zaměříme na instrumentální skladby, kam vedle pavan, ouvertur, suit a variací patří i fantasie. Soubor Rose Consort of Viols přednese Tři fantasie pro tři hlasy a fantasii „Ve jménu šesti hlasů“ g moll. Pak Trio Faronell nabídne Sonatu d moll, která je datována rokem 1698. Soubor Deller Consort pod vedením Alfreda Dellera nám představí Jubilate Deo a poté krátkou anglickou kantátu Muž zrozen z ženy. Poslední zastavení u díla Henryho Purcella uděláme v roce 1694. Tedy rok před jeho smrtí, kdy zkomponoval – na klasický latinský text – Te Deum.I to přednese soubor Deller Consort.