Exsultet a alleluia

Exsultet a alleluia

Pořad v souvislostech


Duchovní hudba
Budeme vysílat

Duchovní hudba
Duchovní hudba
Duchovní hudba
Vysílali jsme

Duchovní hudba
Duchovní hudba
Duchovní hudba
Audioarchiv

Po dlouhém postním období se také hudba rozjásá chvalozpěvy.

Ranní duchovní hudba Božího hodu velikonočního nabídne tři sladby. Na programu jsou díla Orlada di Lasso, Johanna Sebastiana Bacha a Wolfganga Amadea Mozarta.

Jako první zazní velikonoční chvalozpěv neboli Exsultet, jak jej ve druhé polovině 16. století zhudebnil franko-vlámský skladatel Orlando di Lasso.

Za druhou skladbou se časem přeneseme do roku 1715, kdy 21. dubna Johann Sebastian Bach ve Výmaru poprvé uvedl kantátu „Der Himmel lacht! Die Erde jubilieret" - „Nebesa se smějí! Země plesá!“. Později ji Bach ještě několikrát zařadil během svého působení v Lipsku. Text Salomona Francka vychází z nedělních evangelijních textů. Poselství Velikonoc je v kantátě spojeno s prosbou věřících, aby Ježíš vzkřísil také jejich duše.

Poslední vokální duchovní skladbou bude Regina caeli in B, katalogové číslo 127 od Wolfganga Amadea Mozarta.

Ke sledování přímého přenosu sváteční bohoslužby nás pak přenese varhanní chorál „Děkujeme ti Pane Ježíši Kriste“ od Wilhelma Friedemanna Bacha.