Exegeze H. Schütze

Postní skladby H. Schütze

Pořad v souvislostech


Duchovní hudba
Budeme vysílat

Duchovní hudba
Duchovní hudba
Duchovní hudba
Vysílali jsme
Audioarchiv

V rámci nedělní ranní duchovní hudby se zaměříme na postně laděné skladby Heinricha Schütze.

Tento německý skladatel (žijící v letech 1585 až 1672) se zasloužil o to, že se německá hudba dostala ze stínu hudby italské.  Jeho tvorba v sobě nemá nic z italské lehkosti a jiskrnosti. Je hluboká a meditativní, vážná, ale zároveň lyrická, smutná i niterná, dramatická avšak ne teatrální.  
My jsme vybrali skladbu nazvanou „Hudební exegeze“. Je rozdělená do devíti postupně gradujících částí. Začíná poněkud pochmurným Koncertem ve formě smuteční pohřební mše, na něj navazuje moteto "Pane, jen když mám Tebe", kantykum "Nyní můžeš propustit svého služebníka" a části: "Neboť tak Bůh miloval svět", "Blahoslavení jsou mrtví", "Tak vystupují k Ježíši Kristu", "Já jsem vzkříšení a život", „Ó můj Pane Ježíši“ a "Nebesa vypravují". Dílo zazní v nastudování souboru La Capelle Royale, který řídí Philippe Herreweghe.

Ranní duchovní hudba začíná každou neděli v 8.00 hodin.