Duchovní hudba nadcházejících dní

Duchovní hudba nadcházejících dní

Hudba Svatého týdne bude v mnohém zcela odlišná než ta, kterou vysíláme během roku. 

Polední Hudební siesty budou nabízet výhradně duchovní hudbu. Zítra Responsoria pro svatý týden Tomáse Louise de Victoria, ve středu temné hodinky Francoise Couperina, na Zelený čtvrtek zazní oratorium Františka Xavera Brixiho nazvané Jidáš Iškariotský, na Velký pátek Markovy pašije Johanna Sebastiana Bacha a na Bílou sobotu Lacrimae aneb Sedm slzí od Johna Dowlanda.  Hudební siesta na Boží hod bude již tradičně začínat až po přenosu z Vaticanu a přinese již jásavé skladby – Buxtehudeho dílo „Dnes triumfuje Boží Syn“, Zelenkovo „Regina caeli letare“, Bachovu velikonoční kantátu „Potěšte svá srdce“ a nebude chybět ani oblíbené „Halleluja“ z Händelova Mesiáše. Celé Händelovo oratorium Mesiáš se rozezní v neděli večer od 21,20.

Krásnou postní duchovní hudbu budeme během Svatého týdne vysílat i v netradičních odpoledních a večerních časech. Například na Velký pátek ve čtyři odpoledne zazní „Bolestný růženec“ z Růžencových sonát Heinricha Ignaze Franze von Bibera a v 19.45 nabídneme „Velké pašije“ Carla Heinricha Grauna. Z mnoha krásných skladeb vysílaných na Bílou sobotu vybírám od půl šesté večer sepolcro „Bronzový had“ z díla Jana Dismase Zelenky nebo od 18.45 Telemannovu kantátu „Má duše zůstává smutná“. Vysílat jich budeme ale mnohem víc. Celý program vážné a duchovní hudby najdete na: https://hudba.proglas.cz/klasika/planovany-program/

Ráda bych vás pozvala také ke sledování velkopáteční Oktávy, která ve svém pravidelném čase od 16.55 nabídne pořad barokisty Radka Menouška nazvaný „Zpívaná rozjímání o hořkém mučení a umírání Ježíše ukřižovaného“. Nebudu jen povídat, ale zazní i 13 ukázek krásné postní hudby.

NyníKoncert vážné a duchovní...
Skladba: Sonáta pro klavír s doprovodem houslí a violoncella, op. 2, č. 1 C dur - Andante poco adagio; Autor: Dusík Jan Ladislav; Sóla: Sekera Miroslav - klavír, Vodička Jiří - housle, Nouzovský Petr - violoncello
23:50Duchovní slovo
23:58Simeonovo kantikum
00:00Hymna a chorál
00:05Na stole je téma
01:00Komorní hudba
02:00Studna slova (Rádio 7)

Hudební výlet na Balkán

stankovic-bokan-okarina_obalCDPoslechněte si přehled hudebních novinek ze Srbska, Řecka, Bulharska, Bosny a Chorvatska.

Regiony

Regiony

Hudební výlet do Itálie

Salinaro_MainHands_obalCDZveme vás na hudební výlet do Itálie.

Rozhovor se skupinou Bel Air de Forro

bel-air-de-forro_rozhovor2022_fotoMilanTesarPoslechněte si rozhovor s brazilsko-francouzskou skupinou Bel Air de Forro.

Partneři

Harmonie_logo_velke_web