Co zazní 1. ledna z klasiky

Co zazní 1. ledna z klasiky

Pořad v souvislostech


Hudební siesta
Budeme vysílat

Hudební siesta
Hudební siesta
Hudební siesta
Vysílali jsme

Hudební siesta
Hudební siesta
Hudební siesta
Audioarchiv

Zaměříme se na novoroční skladby i na díla oslavující Matku Boží Pannu Marii.

Z novoročních skladeb to bude především Novoroční kantáta z Vánočního oratoria Johanna Sebastiana Bacha. Jedná se o předposlední kantátu z tohoto šestidílného cyklu. Uvedeme ji ve druhé části polední Hudební siesty. V jejím úvodu totiž zazní Mše k poctě blahoslavené Panny Marie, kterou zkomponoval Joseph Haydn. Poslech krásné hudby uzavře přibližně pět minut před třináctou zhudebněná modlitba Salve Regina - dilo Jana Dismase Zelenky. 

Přestože Nový rok připadá letos na sobotu, bude (podobně jako bývá v neděli) večer od 21.20 na Radiu Proglas Koncert duchovní hudby. V jeho průběhu zazní renesanční díla. Autorem první skladby nazvané Missa super Nasce la gioia mia (Moje radost se zrodila) je italský skladatel Giovanni Pierluigi da Palestrina. Přednese ji soubor The Tallis Scholars, který řídí Peter Phillips.

Další skladbou novoročního večera bude Missa de Beata Mariae Virgine pro 6 hlasů od Heinricha Isaacka (1450 - 1517). Je napsaná k poctě Matky Boží Panny Marie a to zcela v duchu renesanční polyfonie. Nám ji abídnou členové souboru evropského Ensemble Hofkapelle a varhaník David Blunden. Nastudoval Michael Procter. Ve stejném provedení si poslechneme ještě modlitbu Ave Maria, jak ji zhudebnil francouzský skladatel Josquin Desprez a s renesanční hudbou se rozloučíme prostřednictvím varhanního Recordare z díla Paula Hofhaimera (1459-1537). Zahraje ho David Blunden.