České, moravské a slezské písně

Pořad v souvislostech


Koncert duchovní/vážné hudby
Budeme vysílat

Koncert vážné hudby
Koncert duchovní/vážné hudby
Vysílali jsme

Koncert duchovní hudby
Koncert duchovní/vážné hudby
Koncert duchovní/vážné hudby
Audioarchiv

Svátečním Koncertem vážné hudby budou znít písně v podání sborů: Vox Iuvenalis a  Kühnův dětský sbor.

Velice často si píšete o dětské a smíšené sbory. Tuto neděli večer si jejich krásu budete moci vychutnat od půl osmé až do deseti.

Jako první přednese Kühnův dětský sbor „Moravské lidové písně pro dětský sbor a klavír“ v úpravě Otmara Máchy. Po nich se rozezvučí „Slezské zpěvanky pro dětský sbor a klavír“, jak je do not převedl Václav Trojan. A do třetice se Kühnův dětský sbor představí se směsí národních písní pro dětský sbor a instrumentální soubor nazvanou „Ta naše písnička“ z tvorby Jiřího Temla. Ve druhé části koncertu nabídne sbor Vox Iuvenalis „Moravské ritornely“ Antonína Tučapského a „Pět písní o lásce“ Zdeňka Lukáše.