Celé Händelovo oratorium Mesiáš

Celé Händelovo oratorium Mesiáš

Pořad v souvislostech


Koncert vážné a duchovní hudby
Budeme vysílat

Koncert vážné a duchovní hudby
Koncert vážné a duchovní hudby
Koncert vážné a duchovní hudby
Vysílali jsme

Koncert vážné a duchovní hudby
Koncert vážné a duchovní hudby
Koncert vážné a duchovní hudby
Audioarchiv

Stěžejní část svátečního koncertu bude patřit známému oratoriu Georga Friedricha Händela nazvaného Mesiáš. Doplní ho Mozartova skladba.

Nejen texty novozákonních evangelií, ale  i odkazy ze Starého zákona jsou základem, na kterém Händel vystavěl monumentální dílo, jehož obliba se ani po staletí nezmenšila. V Mesiáši je vyprávěn celý život Krista. Ostatně názvy jednotlivých částí to jasně ukazují. Po úvodní sinfonii to jsou:

Izaiášovo proroctví o Spasiteli

Navštívení Panny Marie

Zvěstování pastýřům

Kristovy zázraky

Pašije

Kristova smrt a zmrtvýchvstání

Nanebevstoupení

Kristovo společenství se svatými v nebi

Počátky kázání evangelia

Svět odmítá evangelium

Konečné Boží vítězství (se slavným sborem Hllelujah)

Příslib věčného života

Soudný den

Konečné vítězství od hříchu a

Hoden je Beránek, aby mu byla vzdána čest a sláva.

Vysílat ho budeme z nahrávky, kterou roku 1997 natočil dirigent Paul McCreesh. Vybral Händelovu přepracovanou verzi z roku 1754. Hraje soubor Gabrieli consort a players. Sóla přednesou pěvci: Dorothea Röschmann, Susan Gritton, Bernarda Fink, Neal Davies a Charles Daniels.

V závěru koncertu se potěšme jásavým dílem Wolfganga Amadea Mozarta – „Regina caeli letare“ – česky „Vesel se nebes královno“, katalogové číslo 108, v tónině C dur. Zazní v nastudování vynikající slovenské pěvkyně působící v Česku Simony Houda-Šaturové.