Brixiho mše a Vivaldiho Magnificat

Brixiho mše

Pořad v souvislostech


Duchovní hudba
Budeme vysílat

Duchovní hudba
Duchovní hudba
Duchovní hudba
Vysílali jsme

Duchovní hudba
Duchovní hudba
Duchovní hudba
Audioarchiv

Nedělní ranní duchovní hudba se ještě jednou ohlédne za 250. výročím úmrtí F. X. Brixiho.

Ze zhruba 500 převážně duchovních skladeb se zaměříme na jednu z jeho zhudebněných mší. Má název „Missa a Bono Pastore“, přeloženo „Mše dobrého pastýře“. Účinkovat budou čeští umělci: Ludmila Vernerová-Nováková soprán, Yvona Škvárová alt, Roman Sporka tenor, Jiří Kalendovský bas a Pražský komorní sbor. Doprovází varhaník Josef Kšica a soubor Virtuosi di Praga. Řídí Robert Stankovský.

Mši ve druhé části ranní duchovní hudby doplní Mariin chvalozpěv Magnificat anima mea Dominum – Velebí má duše Pána. Tentokrát jsme vybrali zhudebnění italského skladatele Antonia Vivaldiho, s opusovým číslem 610, jak ho poprvé v historii natočily soubory: Ensemble Inégal a Pražští barokní sólisté pod vedením Adama Viktory. Jako sólisté se představí: sopranistky Hana Blažíková a Gabriela Eibenová, tenorista Jaroslav Březina a bas Tomáš Král.