230. výročí úmrtí W. A. Mozarta

230. výročí úmrtí W. A. Mozarta

Pořad v souvislostech


Hudební siesta
Budeme vysílat

Hudební siesta
Hudební siesta
Hudební siesta
Vysílali jsme

Hudební siesta
Hudební siesta
Hudební siesta
Audioarchiv

Pátého prosince roku 1791 zemřel Wolfgang Amadeus Mozart. Toto výročí připomeneme vysíláním jeho skladeb – světských i duchovních.

Komorní díla (Klavírní kvartet gmoll Köchel 478 a Sonatu e moll pro housle a klavír Köchel  304) zazní již od 1.05 hodin.

V 10.00 hodin je na programu Fantasie D dur pro varhany Köchel 397, Preludium C dur pro varhany Köchel 284a, 12 variací pro varhany Köchel 265 a Gigue G dur pro varhany Köchel 574.

Polední hHudební siesta nabídne srovnání skladeb dvou přátel W. A. Mozarta a Františka Xavera Duška. Duškovo 290. výročí narození si totiž připomeneme o den později – v pondělí 6. 12. 2021. Zmíněná nedělní Hudební siesta má v první části na programu Mozartův druhý houslový koncert  Köchel 211 a Duškovu Sinfoniu in F, po Střípku poesie zazní Duškův klavírní koncert F dur a Mozartovo Divertimento D dur, Köchel 136. 

Z díla Wolfganga Amadea Mozarta budeme vybírat i skladby do večerního Koncertu vážné a duchovní hudby, v jehož první části zazní kantáta Benjamina Brittena Svatý Mikuláš. Po ní se rozezní Mozartova Serenada s poštovním rohem D dur, Köchel 320 a Klavírní trio G dur, Köchel 564.