Z valašské pokladnice Anny Kutějové-Rokytové

Z valašské pokladnice Anny Kutějové-Rokytové
10. června 2018 MFF Strážnice Autor: Kateřina Kovaříková

Hudebně-taneční pořad letošního MFF Strážnice je inspirován kulturním odkazem a vzpomínkami Anny Kutějové-Rokytové, významné osobnosti folklorního hnutí jižního Valašska první poloviny 20. století. Autorem pořadu je Jan Rokyta ml.

Anna Kutějová jako znalkyně místních reálií je také autorkou rukopisných vzpomínek, které byly v roce 2016 edičně zpřístupněny pod názvem Vzpomínky z Jasenné. Tento vzácný dokument je jedinečnou sondou do života valašské vesnice ve zlomovém období zániku tradiční společnosti a nástupu modernizace. Vzpomínky Anny Kutějové přibližují každodenní život rodiny i vesnického společenství, popisují klíčové okamžiky života i události výročního obyčejového cyklu.

Prostřednictvím hudby, tance a zvykoslovných textů v jevištní podobě je pořad věrným exkurzem do světa valašské dědiny Jasenná prvních dvou desetiletí 20. století, na přelomu zániku rakousko-uherské monarchie a počátečních let československé republiky. V prezentaci odkazu valašské dědiny nechybí např. rekonstrukce tradičního svatebního obřadu včetně s ním spjatých písní, taneční předzpěvy u muziky, figurální šotyška a promenádní špacírpolka, dětské hry, pastevecké písně i milostné tesknice. Konání pořadu v roce 2018 se pojí hned se třemi zásadními výročími, která mají spojitost s kulturním odkazem valašské obce Jasenná: 125-té výročí narození Anny Kutějové-Rokytové (1893–1964), nedožité osmdesátiny Jana Rokyty (1938–2012) i 60. výročí založení jeho CM TECHNIK Ostrava (1958-2013), která se spolu se svými pěveckými sólisty největší měrou zasloužila o rozhlasové zvěčnění hudebního odkazu jeho rodné obce.