Tady jsme doma

Tady jsme doma
10. června 2019 MFF Strážnice Autor: Kateřina Kovaříková

Pořad u příležitosti 10. výročí vzniku stejnojmenného projektu nabídne MFF Strážnice 2019 v pátek 28. června od 17. hodiny v amfiteátru strážnického skanzenu.

Konstatování „Tady jsme doma“ je prostou odpovědí. Může však být i zdůrazněním, že právě toto je místo, k němuž se vztahujeme, k němuž náležíme, a současně je v něm i prostor, abychom alespoň v duchu mohli dopovědět, jaký ten domov je, co k němu patří a co pro nás znamená. Právě o tom budou v pořadu prostřednictvím tradic lidové kultury vyprávět děti, které jsou spolu se svými učitelkami a učiteli účastníky stejnojmenného projektu „Tady jsme doma, regionální folklor do školy“.

Projekt se pod hlavičkou Národního ústavu lidové kultury již deset roků úspěšně realizuje ve školách po celém území České republiky. Přímo ve vyučování v něm učitelé předávají dětem místní lidové tradice. Pomáhají jím tak nejen poznat život a kulturu jejich předků, ale vedou je i k hlubšímu vztahu k místu, kde žijí.

Spolu se s dětmi, které se zúčastnily jubilejního desátého ročníku projektu, vystoupí v programu také děti z folklorního souboru Lipovjánek ze slováckého Horňácka. I ony prostřednictvím lidových tradic poznávají své kulturní dědictví a vědí, co znamená, když se řekne „Tady jsme doma“.

Účinkují: 
DFS Lipovjánek I, ved. Renáta Galečková, Petr Galečka
Děti a učitelé ze ZŠ a MŠ Doubravník, řed. Eva Hertlová
Děti z 2.–5. třídy ZŠ T. G. Masaryka v Krmelíně, tř. uč. Yvona Voráčová
Děti z 2. třídy ZŠ a MŠ Ostopovice, tř. uč. Renata Czelisová
Děti ze 4. třídy ZŠ Vodňanská v Prachaticích, ved. Růžena Vinciková, tř. uč. Jitka Panglová
DCM souboru Lipovjánek, primáška Rozálie Jagošová, ved. Petr Galečka
Muzika Hájek z Vostopovic, vedoucí Barbora Opršalová
Dudačka Barbora Schwarzová, roz. Režná
Dudák Jan Blažek