S dětmi na festival do Strážnice? Rozhodně ano!

S dětmi na festival do Strážnice? Rozhodně ano!

Součástí Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2019 je i festival Dětská Strážnice. Vydat se společně se svými ratolestmi do jihomoravského města či nevydat? Je vůbec festival otevřený pro rodiny s dětmi? Odpoví Folklorní okénko na vlnách Proglasu ve středu 5. června v 16.55. A nebudou chybět dětské lidové písně i informace, co všechno čeká na rodiny s dětmi během festivalových dní.

Před deseti lety se poprvé konali společně mezinárodní folklorní festival a Dětská Strážnice. Jana Polášková doplňuje: „Národní ústav lidové kultury Strážnice zaštiťuje vzdělávací programy zaměřené na předávání lidových tradic dalším generacím, které prezentují své výstupy právě zde, na festivalu ve Strážnici.“ Ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Strážnice jsou připraveny pořady a zábavy pro děti Ta naše písnička česká (čt 19.30) a Správní kluci, správné holky (pá 10.00). V letošním roce oslaví deset let své činnosti projekt Tady jsme doma – Regionální folklor do škol (pá 17.00), jehož cílem je začlenění regionálních tradic lidové kultury do vyučování a prohloubení kulturního vnímání dětí. Pořad dětských folklorních souborů nese letos název Kudy do zahrady (so 10.30) a tématem je dialog mezi generacemi, dary země i dary života. Součástí Dětské Strážnice je interaktivní program Dětský dvůr (so 10.00) a projekt Muzičky, na kterém se představují absolventi mezinárodní hudební dílny dětských a mládežnických lidových muzik.

Zdroj: www.festivalstraznice.cz