Vyšlo nové číslo časopisu Malovaný kraj

Vyšlo nové číslo časopisu Malovaný kraj
25. března 2011 Knihy, časopisy Autor: Kateřina Kovaříková

Právě vyšlo březnové číslo vlastivědného a národopisného časopisu slováckého regionu Malovaný kraj. Cena dvouměsíčníku v celobarevné úpravě a s laminovanou obálkou je 35 korun. Periodikum se pravidelně věnuje historii, folkloru, osobnostem regionu, turistice, přírodě a mnoha dalším zajímavostem.

Malovaný kraj 2/2011Na obálce a v následném doprovodném článku jsou představeny zeměpisné pohlednice jihovýchodní Moravy. Přečíst si můžete též příspěvek o šlechtickém rodu Chorinských vlastnícím ještě před několika desítkami let zámek ve Veselí nad Moravou. A pozornost je zaměřena rovněž na Hieronyma Lorma z Mikulova, který vytvořil dotykovou abecedu pro hluchoslepé. Ke smutným pasážím naopak patří nekrolog nedávno zesnulého horňáckého zpěváka Luboše Holého. Jeden z článků vám přiblíží okolnosti vzniku obelisku v Lednicko-valtickém areálu. A nechybí ani obvyklý kriminální případ z první republiky, stránky věnované přírodě – tentokrát např. skřivanu polnímu, či anotace hned několika nedávno vydaných knih.
Časopis o 32 stranách, do něhož rovným dílem přispívají odborníci i laikové, lze zakoupit v některých novinových stáncích a knihkupectvích nebo objednat přímo na adrese redakce Malovaného kraje, Dům školství, 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav, tel.: 602 575 463, 724 965 609, e-mail: malovanykraj@seznam.cz.

 • Šolc, Josef: Sběratelé a jihovýchodní Morava. Regionální zeměpisné pohlednice - Pokračování seriálu o sběratelství na Slovácku.
 • Futák, Peter: Šlechtické rody na veselském panství. Chorynští z Ledské - Závěr série.
 • Bartůšek, Václav: Střední školství církevních řádů na jihovýchodní Moravě v letech 1620 - 1778. Mikulovské piaristické gymnázium - K historii významného vzdělávacího ústavu.
 • Bartošíková, Alena: Veselský Mlýnek a potok Svodnice - Článek o vodním mlýně ve veselské městské části Milokošť.
 • Blažková, Martina: Devadesát let středního odborného školství v Kloboukách u Brna - Stručná historie současné Městské střední odborné školy Klobouky u Brna.
 • Janeček, Jiří: Z minulosti Drnholecka – zapomenutého koutu Moravy - Jistý druh zamyšlení nad dějinami západní části břeclavského okresu. 
 • Ciprysová, Vlasta: Chodníčky spisovatelky Kamily Sojkové - Medailon pedagožky a autorky knih pro děti K. Sojkové /1901 - 2000/, původem ze západních Čech, naturalizované v Břeclavi a na Podluží.
 • Massowová, Dana: Muž, jenž otevřel hluchoslepým svět - řipomínka novináře, básníka a tvůrce dotykové abecedy pro hluchoslepé Hieronyma Lorma /1821 - 1902/ z Mikulova.
 • Habartová, Romana: Marie Sobková - O pedagožce a keramičce M. Sobkové /nar. 1949/ z Tvarožné Lhoty.
 • Rutar, Svatopluk: Před 70 lety zahynul v boji Rudolf Bolfík - Článek mapující osudy španělského interbrigadisty a československého letce v řadách britského letectva R. Bolfíka /1913 - 1941/ z Mikulčic.
 • Dunděra, Jiří: Jano Köhler a jeho tvorba - Zaměřeno na známého malíře J. Köhlera /1873 -1941/, obdivovatele Slovácka.
 • Mička, Antonín: PhDr. Karel Klusák a jeho životní pouť - O životě a práci pedagoga, muzikanta a ctitele národopisu K. Klusáka /1886 - 1976/, rodáka z Josefova, ale cítícího se Veličanem.
 • Schulz, František: Majstr Jožka Ščuka - Vzpomínka na legendárního cimbalistu J. Ščuku /1906 - 1981/ ze Staré Břeclavi.
 • Kůrečková, Růžena: Hastrman z Dyje - Pověst.
 • AB: Zemřela Ivonka Konečná - Nekrolog regionální spisovatelky I. Konečné /1930 - 2010/ z Uherského Brodu.
 • Mička, Antonín: Dozněl baryton Luboše Holého - Nekrolog vynikajícího horňáckého zpěváka a muzikanta, univ. prof., MVDr. Luboše Holého, CSc., dr. h. c. /1930 - 2011/ z Hrubé Vrbky.
 • Kordiovský, Emil: Josef Červenka stoletý - Významné jubileum břeclavského typografa a fotografa J. Červenky /nar. 1911/.
 • Sečka, František: Jak se o Velikonocích klepávalo v Radějově - Popis průběhu velikonočního zvyku známějšího jinde jako hrkání.
 • Habartová, Romana: Výrobci krojů na Slovácku 13. - Autorka čtenářům představuje Alenu Minaříkovou /nar. 1972/ pečující nyní o kroje v Kelníkách na luhačovickém Zálesí.  
 • Petrásek, Václav: Velikonoční rituál - K někdejšímu zvyku omývání obličeje na Velký pátek v Bořeticích.
 • Frýbort, Božek: Poslední velikonoční klepání v Nětčicích - Připomenutí existence této velikonoční tradice v dnešní kyjovské městské části.
 • Gronská, Lenka: Večer filipojakubský – ohně, máje, čarodějnice - Fundované pojednání vztahující se k dřívějšímu a současnému pojetí zmíněného magického času.
 • Pavelčík, Jiří: Jak jsem nepoznal Fanoša Mikuleckého - O autorově setkání s proslulým tvůrcem zlidovělých písní a zakladatelem Malovaného kraje Františkem Hřebačkou.
 • Dlouhý, Michal: A přece unikl šibenici - Případ z r. 1937: zastřelení četníka pachatelem působícím i na Slovácku.
 • Blažková, Vlasta: Asenda a legrúti už jen ve vzpomínkách - Vojenské odvody ve Tvrdonicích.
 • Kordiovský, Emil: Drobné stavby Lednicko - valtického areálu. Obelisk - Kdy a proč vznikl a také že dříve nebyl v tomto kraji jediný.
 • Spathová, Jana: Technické stavby naší krajiny. Sušírna ovoce u domu čp. 24 v Drslavicích - Začátek nového seriálu.
 • Múčková, Magdalena: Cimbálové muziky jihovýchodní Moravy. Hrálo se v Osvětimanech - Prezentována Cimbálová muzika z Osvětiman.
 • Janoška, Martin: Minerálky našeho regionu – kyselky na Kopanicích - O minerálkách z Vyškovce a ze slovenské Nové Bošáce.
 • Šnajdarová, Magdaléna – Šnajdara, Pavel: Zajímavé přírodní lokality v okresech Uherské Hradiště a Hodonín. Říčky, tůně, mokřady... - aneb Vodní ráj a jeho obyvatelé...
 • Čupa, Petr: Mozaika z přírody BR Dolní Morava. Posel jara - Čtenářům je přiblížen skřivan polní..
 • Bednaříková, Jarmila: Osudy - Anotace knihy Jiřího Dunděry Hrstka osudů (vydáno r. 2010).
 • Pavlištík, Karel: Písně z Kopanic ze zápisů Josefa Černíka - Anotace stejnojmenného, editorkami Martou Toncrovou a Lucií Uhlíkovou loni připraveného díla.
 • Jančář, Josef: Jdu Slováckém krásným II - Pár vět o loni vydaném souboru příběhů autora Jiřího Jilíka.
 • Jančář, Josef: Na strunách mladosti přehrávám čas... - Upozornění na básnickou sbírku Jana Pavlíka Mezi dvěma světy (vyd. 2010).
 • Petrásek, Václav: Zapomenutý pokrm - Zmínka o jídle, které bylo ještě před 60 lety v Bořeticích běžné, dnes však už stěží myslitelné, a sice o smažených kůzlečích řízcích.
 • Lagová, Miluše: Těmická „Píserňa“ - Reakce na článek Magdalény a Pavla Šnajdarových Na třetihorních mořských a jezerních plážích Slovácka.
 • Káňová, Alena: Karel Božek – Mizející Stará Břeclav - Pozvánka na výstavu tohoto tvůrce akvarelů konanou v břeclavském muzeu.
 • Křivánek, Karel: Nelehké hledání námětu - Fejeton.
 • Kalendář akcí - Co, kde a kdy můžete na Slovácku navštívit.
 • JaŠ: Výzva dětským verbířům na Podluží - Nabídka přihlásit se na soutěžní přehlídku nejlepších dětských verbířů uvedeného regionu.
 • Soutěžní otázka - Stačí otevřít časopis a odpovědět na ni.
 • Zrcadlo místního a regionálního tisku - Z obsahů periodik měst, vesnic a regionů okresů Břeclav, Hodonín a Uherské Hradiště.
 • Malovaná říkadla v břeclavské knihovně - Nabídka přihlásit se do výtvarné soutěže Malovaná říkadla.
 • vur: Vyhlídka Kazatelna v Chřibech - K vyhlídkovému místu, jež je z větší části dílem přírody.
 • vur: Naše města a vesnice ve fotografiích. Hodonín - Pokračuje fotoseriál představující na předposlední straně obálky lidská sídla jihovýchodní Moravy.