Prázdninový Malovaný kraj 2015

Prázdninový Malovaný kraj 2015

Čtenáři mají možnost listovat dalším číslem vlastivědného a národopisného časopisu slováckého regionu Malovaný kraj. Tento dvouměsíčník, vycházející od roku 1946 v Břeclavi, se věnuje historii, folkloru, osobnostem, turistice, přírodě a mnoha dalším zajímavostem regionu.

Pestrost slavnostních lidových oděvů ze Slovácka dokumentuje titulní strana obálky s fotografií krojované svatby na zámku v Miloticích. V obsahu samotném je mj. vysvětlen důvod vzniku záhadných kůlů, které bývá vidět při nízkém stavu vody v řece Moravě. Další z článků se věnuje průběhu osvobozování Břeclavi v dubnu 1945. Dozvíte se též o instalaci tzv. kamenů zmizelých, což jsou svého druhu památky na oběti nacistů, ve zmíněném městě na Dyji. Jiný příspěvek zase informuje o tom, kdo jsou to detektoráři a jak mohou narušit poznávání naší minulosti. Zajímavé je ohlédnutí za nedávným setkáním 120 bývalých stárků a stárek v Moravském Žižkově či hodnocení posledních ročníků tvrdonických slavností. Text Když v Lanžhotě túkli... pak odkazuje na jednu z prvorepublikových soudniček. Prvním dílem v časopise začíná seriál Zaniklé dominanty Lednicko-valtického areálu. Medailony tu mají legionář, gen. Josef Beránek, narozený v Poštorné; misionářka Marie Ludmila Hrabcová z Nedakonic i malíř Antonín Sládek z Huštěnovic. O kus dále si přečtete o práci vyšívačky krojů Miroslavy Mikulíčkové z Mistřic. Jeden z příspěvků vás zavede také do Prahy na svatojánskou slavnost Navalis, kterou svou přítomností zpestřila mj. hlucká jízda králů. V cyklu zasvěcenému cimbálovým muzikám jihovýchodní Moravy přišla řada na nivnickou Lipinu. Nechybí ani anotace nových knih či pozvánky na řadu kulturních a folklorních akcí po celém Slovácku. A na poslední straně obálky je foto nové vyhlídkové věže v areálu Slovanského hradiště v Mikulčicích.

Časopis o 32 stranách, do něhož rovným dílem přispívají odborníci i laikové, lze zakoupit v některých novinových stáncích a knihkupectvích nebo objednat přímo na adrese redakce Malovaného kraje, 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav, tel.: 602 575 463, 724 965 609, e-mail: malovanykraj@seznam.cz. Existuje také možnost koupit si tento dvouměsíčník v elektronické podobě, a to na http://cs.publero.com.

Více se o obsahu periodika a jeho zaměření dozvíte na internetových stránkách www.malovanykraj.cz.