Vzpomínka na Jožku Konečného

Vzpomínka na Jožku Konečného

Pořad v souvislostech


Vzpomínka na Jožku Konečného
Budeme vysílat

Král moravské polky Antonín Žváček
Rodinné muzicírování
Rodinné muzicírování
Vysílali jsme


Král moravské polky Antonín Žváček

Jiří Škvára, hvězda české dechovky

Jiří Škvára, hvězda české dechovky
Audioarchiv
1. října 2020 Hrajte, kapely! Autor: Kateřina Kovaříková

Dechovkový svět se rozloučil se skladatelem Josef Konečným, rodákem z Čejkovic na Hodonínsku, který zemřel ve věku 74 let. Jeho skladby se staly velmi populární v celém evropském hudebním prostoru. Mnohé z nich obohatil vlastním, velmi výstižným textem, který reflektuje tradice, zvyky, životní situace. Vzpomínku přináší týdeník Hrajte, kapely! ve čtvrtek 1. října za pět minut pět odpoledne.

Josef Konečný zůstal i přes svou mimořádnou popularitu po celé Evropě skromným a příjemným člověkem, zcela si vědom pomíjivosti tohoto světa. Život jej naučil získat rozumný odstup k dění, které jej potkává a brát vše s humorem. A tak pojďme na skladatele Josefa Konečného takto vzpomínat i my. S úsměvem a s díky za každou skladbu, kterou na tomto pozemském světě zanechal. 

Pořadem vás v hudebních ukázkách bude provázet Šestka Jožky Konečného.

Foto převzato z webu www.dechovka.eu.