Medailon Věrovanky

Medailon Věrovanky

Pořad v souvislostech


Medailon dechové hudby Věrovanka
Budeme vysílat

100 let Československa - 100 let české dechovky
100 let Československa - 100 let české dechovky
Okolo Kyjova teče voda dvoja
Vysílali jsme


Sedmdesátník Antonín Pavluš

Koně moje, koně vrané

Koně moje, koně vrané
Audioarchiv

Medailon této dechové hudby v čele s kapelníkem Jiřím Uhlířem uvedeme ve čtvrtek 3. srpna 2017 za pět minut pět odpoledne v pořadu Hrajte, kapely!

Dechová hudba Věrovanka má své jméno  podle obce Věrovany ležící v Olomouckém kraji mezi Tovačovem a Dubem nad Moravou. Navazuje na tradici muzicírování, jehož kořeny sahají hluboko do dob Rakouska-Uherska. Kapela má za sebou dlouhou řadu vystoupení a koncertů, a to nejen na Moravě, ale také na festivalech a přehlídkách ve Francii, Itálii, Německu, Nizozemí, Polsku a Chorvatsku.

Nejstarší zpráva z Věrovan je z roku 1131. Tento letopočet je také uváděn jako doba vzniku obce Věrovany. Samotná obec je tvořena ze tří obcí, které byly do roku 1952 samostatné - Věrovan, Rakodav a Nenakonic.

Obec Věrovany byla pravděpodobně nazvána podle své místní polohy, podle pramenů minerální vody. Název obce Nenakonice měl jednodušší původ a historikové se shodují, že vznikl z osobního - a to slovanského jména Nenakon. Ani při stanovení jména obce Rakodavy není spor o jeho původu. Kdysi v okolí obce byly vynikající podmínky pro výskyt raků. Byla to řeka Morava a její četná ramena, potoky, ale i jezírka a tůně. Celé toto přírodní prostředí dávalo různým vodním, lučním i lesním živočichům možnost nerušeného vývoje. Praobyvatelé Rakodav dostali své pojmenování podle způsobu chytání raků rukama pro svou obživu.

Zemědělství a mlynářství bylo dlouhá léta hlavním druhem zaměstnání obyvatel těchto obcí a tato tradice nadále přetrvává. Mlýn Věrovany je důležitou dominantou i současné obce. Dalšími významnými stavbami je budova základní školy z roku 1878, hřbitovní kaple sv. Fr. Xaverského z roku 1690 a zámek Nenakonice z první poloviny 18. století.