Koleda nám nastala

Koleda nám nastala

Pořad v souvislostech


Koleda nám nastala
Budeme vysílat

Babouci slaví 150 let
Cestičkou vzpomínek
Cestičkou vzpomínek
Vysílali jsme


Babouci slaví 150 let

Hrají a zpívají Sobuláci

Hrají a zpívají Sobuláci
Audioarchiv
28. prosince 2017 Hrajte, kapely!, Vánoce Autor: Kateřina Kovaříková

V lidové tradici se k vánočnímu období vázalo koledování, obchůzky spojené s přáním zdaru. Koledy lidové i umělé najdete v repertoáru mnoha dechových orchestrů. Nabízíme je k poslechu v pořadu Hrajte, kapely! ve čtvrtek 28. prosince za pět pět odpoledne na vlnách Proglasu.

V pořadu otevřeme dnes knihu Václava Frolce „Prostá krása“, abychom o koledování mohli povědět víc. Na Štědrý večer chodili koledovat ponocní, pastýři se svými ženami a kostelní zpěváčci. Na Štěpána pak čeledíni, kostelníci s ministranty a učitelé s žáky. Nový rok patřil služebným dívkám. Koledníci navštěvovali domy vlastní a někdy i v cizí obci, jejich příchod byl očekáván a přisuzoval se mu laskavý význam. Součástí koledy byla často i hostina spojená s veselím a tancem, ale nejdůležitější složkou koledování byly písně, popěvky a říkadla.

V úvodu zazní tradiční koleda Dej Bůh štěstí v podání Valašky, s dalšími méně známými melodiemi přijdou Májovanka, Valaška a Moravěnka. Za doprovodu Moravěnky zazpívají Jožka Šmukař a Jiří Helán. Dvě nejznámější koledy zanotují zpěváci Mistříňanky a Moravěnky. Půlnoční koledu Václava Smoly zahraje Stříbrňanka, Koledu Františka Maňase a Stanislava Pěnčíka zanotuje Valaška a píseň S první hvězdou Slávka Smišovského a Stanislava Pěnčíka uslyšíte v podání Vacenovjáků. Koledy Stojí vrba košatá, Veselé vánoční hody a Vinšujem vám zahrají Moravanka, Budvarka a mládežnický dechový orchestr Kosenka z Hluku. Nabídneme vám darem směs koled ze Slovenska i Moravy. Nejprve zahraje Maguranka lidovou koledu Ježiško maličký a pak si můžete zazpívat s kapelou Hulíňané směs vánočních koled. Na závěr pořadu zazní Písecká koleda Slávka Smišovského v podání Frajárky a Vánoční suita Antonína Pechy v podání Jižanů.

Pořad připravila Helena Hájková, od mikrofonu hezký poslech popřeje Kateřina Kovaříková.