Do lesíčka na čekanou

Do lesíčka na čekanou

Pořad v souvislostech


Do lesíčka na čekanou
Budeme vysílat

Až budou trumpety překrásně zpívat…
Muzika v uniformě
Muzika v uniformě
Vysílali jsme


Až budou trumpety překrásně zpívat…

O víně i svatém Martinovi

O víně i svatém Martinovi
Audioarchiv
4. listopadu 2020 Hrajte, kapely! Autor: Kateřina Kovaříková

V listopadovém čase honů a posledních lečí nabízíme v týdeníku Hrajte, kapely! písně o myslivcích i myslivosti, o lese i o svatém Hubertovi. Nalaďte si myslivecké písničky v podání českých i moravských dechových kapel. K poslechu ve čtvrtek 5 listopadu v 16.55 zve Kateřina Kovaříková.

Lovecký Řád sv. Huberta založil František Antonín hrabě Sporck 3. listopadu 1695 v Lysé nad Labem. Posláním Řádu svatého Huberta je, cituji „skrze horlivé provozování myslivosti a ušlechtilé honby, při respektování mysliveckých tradic, myslivecké etiky a zvyklostí, při ctění přikázání a zákonů Božích, velebit Boha, Pána našeho a Svatého Huberta, patrona myslivosti, a na jejich přímluvu se státi šlechtici ducha, nositeli přátelství, svornosti a lásky k bližnímu.

Řád svatého Huberta sídlí v Kuksu. V roce 1995 oslavil 300 let trvání a jedná o dobrovolné sdružení, které ctí myslivecké tradice, zvyklosti a mysliveckou etiketu a ve kterém se jeho členové věnují myslivosti a ušlechtilé honbě.