Dechová hudba v lidové tradici

 Dechová hudba v lidové tradici

Pořad v souvislostech


Dechová hudba v lidové tradici
Budeme vysílat

Pozvání na festivaly dechových hudeb 2019
Rodinné muzicírování
Rodinné muzicírování
Vysílali jsme


Pozvání na festivaly dechových hudeb 2019

V májovém měsíci

V májovém měsíci
Audioarchiv

Význam dechovky v současné lidové tradici, to je téma posledního dubnového dechovkového pořadu. Které výroční a náboženské slavnosti se bez dechovky neobejdou? Poslouchejte týdeník Hrajte, kapely! ve čtvrtek 25. dubna 2019 za pět minut pět odpoledne.

V roce 1994 byl uveden v rámci folklorního festivalu v Miloticích na Kyjovsku pořad dechové hudby Mistříňanka na scénář Jana Krista o tom, že dechová hudba dokáže navázat na tradice sahající daleko do minulosti. Záznam scénáře se dochoval díky Stanislavu Pěnčíkovi, který o zmiňovaném programu píše v knize Když zazpívají křídlovky.

Stanislav Pěnčík, autor knihy Když zazpívají křídlovky, píše: „Fašank, Boží tělo, pouť, dožínky, hody a Vánoce a mezi tím šlehačková zábava, vinobraní a další zábavy – okamžiky, které právě díky hudbě a zpěvu životem jen tak neprošumí. Cožpak by to bylo možné bez dechovky? Ten, kdo říká, že dechovka nemá nic společného s uměním, asi nebyl nikdy na nějaké muzice, významné slavnosti nebo svatbě na Slovácku.“

Pořad připravila Helena Hájková.

Na úvod zazní skladba Život je krásný Václava Smoly v podání Moravěnky. Na plesy vzpomeneme v polce Ať sálem zní autora Františka Kotáska. Hrála Novovešťanka. Josefům bude vyhrávat Venkovská kapela polku Jaroslava Šimka a Věry Ambrožové. Křesťanské skladby určené pro slavnostní obřady natočené v archivu nemáme, ale je tam jedna skladba, která by vás mohla potěšit. Lidovou píseň Za mňa i za těba upravil Josef Baláž, hrají Záhořané. Zazní také slavnostní fanfára Henryho Purcella v podání Moravanky. V repertoáru dechové hudby Šohajka je známá mariánská píseň Zdrávas Maria, zpívá Jožina Ducháčková. Poutníci do Žarošic znají i další píseň, kterou upravil Pavel Skočík pro dechovou hudbu Gloria. Jmenuje se Pijme vínečko. O dožínkách budou vyhrávat i další dvě kapely. Straňanka ve skladbě Dožínková Petra Buricy a Libora Mikulčíka a Starobrněnská dvanáctka ve valčíku Až přijdou dožínky autorské dvojice Josef Růžička a Hana Čiháková. V posledních letech vznikají nové tradice. Třeba jako Slovácké slavnosti vína v Uherském Hradišti, o kterých zahraje Vlčnovjanka ve skladbě Antonína Perničky a Vladimír Ondrůška. Polku Vinobraní Antonína Perničky pak zahraje Blatnička. Na hody vás pozvou kapely Gloria a Kameníkovi muzikanti v polce Františka Kotáska Hodová. Zimní čas si připomeneme dvěma skladbami. Blahoslav Smišovský a Václav Babula před lety napsali skladbu Pastýř nebeský, kterou nahrála kapela Frajárka. Slow Pastorela pak zahraje Šohajka, píseň otextovala Hilda Krpejšová. A ještě vás na konec našeho pořadu pozveme na Svatební soloVlčnovjankou a Miloslavem Procházkou jako autorem.