Za novým světlem aneb Na Hromnice o hodinu více

Za novým světlem aneb Na Hromnice o hodinu více

Svátek Hromnic – slavený čtyřicet dnů po narození Páně – v lidové kultuře otevírá veselé období, které vrcholí bláznivým masopustem. Je však také spojen s „novým světlem“. Na setkání s českou lidovou hudbou ve Folklorním okénku s tématem Hromnic, světla a svícení se ve středu 2. února v 16:55 na Proglasu těší Zdeněk Vejvoda.

Na Hromnice se v katolických kostelech žehnají voskové svíce zvané hromničky a koná se jeden z nejslavnějších průvodů římskokatolické liturgie, při němž jeho účastníci nesou rozžaté svíce, symbol Krista.