Učitel národů Jan Ámos Komenský a jeho vize hudebního školství

Učitel národů Jan Ámos Komenský a jeho vize hudebního školství

Pořad v souvislostech


Učitel národů Jan Ámos Komenský a jeho vize hudebního školství
Budeme vysílat

Folklorní okénko
Javorník sedmdesátiletý
Javorník sedmdesátiletý
Vysílali jsme


Legendy

Podzim v lidové písni

Podzim v lidové písni
Audioarchiv

Za pár dní budeme slavit Den učitelů. 28. března 1592 se narodil Jan Ámos Komenský. Náš učitel národů, zakladatel moderní pedagogiky by se svými vizionářskými myšlenkami a metodami obstál i v čele dnešního školského resortu. Byl ve své době nadčasový také v koncepci hudby, zpěvu a hudební výchovy. Neboť, jak pravil: "Muzika nejpřirozenější nám jest". Písničky J. A Komenského, zpěvy Jednoty bratrské i zpívající děti nabídne ve Folklorním okénku ve středu 25. března v 16.55 Magdalena Múčková.

Informatorium, jeden ze spisů Komenského, bylo myšleno jako pomůcka pro rodiče, návod, jak vychovávat děti v rodinném kruhu.

Komenský doporučuje již v prvním roce věku dítěte zpěv, zejména ve spojení s kolébáním a konejšením. Od druhého roku začíná být hudba dítěti „libá“, kromě zpívání rozlišuje i zvonění, údery hodin nebo vyluzování zvuků hrkáním, chřestěním a jak praví -  „proto jim toho mírně dodávati, aby k melodii a harmonii uši i mysli jejich zvykaly“. Ve věku od čtyř do šesti let se v jeho Informatoriu počítá již s vlastním zpěvem dítěte i s počátky hry na hudební nástroj. Přitom hudební nástroj má nejprve spíše povahu hudební hračky, později je to bubínek, píšťalka a housličky, jejichž prostřednictvím si děti budují od mládí speciální nástrojové dovednosti...„aby sobě pískati, břinkati, drndati a tím sluch k rozličným hlaholům oblomovati, i v něčem následovati zvykaly“.