Po stopách sběratelů lidových písní - Vladimír Úlehla

Po stopách sběratelů lidových písní - Vladimír Úlehla

Prof. PhDr. Vladimír Úlehla (1888 - 1947) patří mezi ty osobnosti, jež svoji stopu zanechaly hned v několika oborech. Kromě biologie, botaniky a rostlinné fyziologie, jimiž se zabýval ve své vědecké a pedagogické praxi byl též ekologem, filozofem, průkopníkem vědeckého filmu a v neposlední řadě folkloristou. Jeho rozsáhlému sběratelskému zájmu o lidovou, především strážnickou lidovou píseň bude patřit Folklorní okénko. K poslechu zve ve středu 24. února v 16.55 Magdalena Múčková.

Završením Úlehlova dlouholetého sběratelského a badatelského úsilí v oblasti hudebního folkloru byla obsáhlá monografie Živá píseň, vydaná až dva roky po jeho smrti (v roce 1949), vycházející z tradičního hudebního a písňového podání ve Strážnici. S osobitým hudebním vyjádřením záznamu melodie i rytmu shromáždil obsáhlý fond 250 zápisů. Rytmus pokládal za nejvýraznější prvek lidové písně. Ve svých poznatcích o lidové písni jako botanik snad vůbec poprvé upozorňuje na „ekologii písně“ jako analogii ekologie rostlin. Odvážná a do té doby neobvyklá stanoviska, která ve své monografii zveřejnil, vyvolala živé ohlasy ale i protichůdná hodnocení. Mnohé jeho názory na lidovou píseň, v té době většinou nepochopené a odmítané, zůstávají však i dnes nadčasové a stále inspirující. 

Foto: CM Danaj