Plzeňáci ve Strážnici!

Plzeňáci ve Strážnici!

Sobotní večer bude letos na Mezinárodním folklorním festivalu Strážnici patřit Západočechům. Regionální pořad Plzeňáci s podtitulem Depa a pročpa se tuto tancuje? se svými spolupracovníky uvede Zdeněk Vejvoda, který připravil i rozhlasovou pozvánku. K poslechu zveme ve středu 19. června za pět minut pět odpoledne ve Folklorním okénku.

Plzeňsko mělo a má štěstí na výrazné tvůrčí osobnosti, kterým učarovala lidová píseň, hudba a tanec. Od 19. století zde trvá tradice jevištních a koncertních úprav folkloru, jehož sběru se na plzeňském venkově věnovala řada hudebních skladatelů, etnografů i místních učitelů a osvětových pracovníků. Nejznámější jsou sběratelé Jaroslav Bradáč, Oldřich Blecha a Zdeněk Bláha. Posledně jmenovaný nesmrtelně proslavil plzeňskou lidovou kulturu svými rozhlasovými pořady z cyklu Hrají a zpívají Plzeňáci a nadšenou pozornost posluchačů v českých zemích i na Slovensku si udržel celé půl století!

Regionální pořad v rámci MFF ve Strážnici, tentokrát věnovaný národopisné oblasti širšího Plzeňska, tak představí tradiční hudbu, píseň a tanec plzeňského venkova 19. a první poloviny 20. století v současné tvorbě zavedených, převážně městských folklorních souborů a muzik. Jejich pojetí má stále na zřeteli úctu ke kulturnímu dědictví našich předků a opírá se o znalost historických pramenů. Nepostrádá však zdravý odstup, hravost a humor.

Účinkují:
SPT Jiskra, Plzeň, ved. Miroslav Škarda
PLS Mladina, Plzeň, ved. Libor Hnát, Jan Voves
FS Rokytí, Rokycany, ved. Jana Frühaufová, Martina Hirschová, Zdeněk Vejvoda
DFS Sluníčko, Rokycany, ved. Jana Kuníková, Alena Hirschová, Zdeněk Vejvoda
FS Úsměv, Horní Bříza, ved. Markéta Jílková
Orchestr lidových nástrojů Plzeňského kraje, dir. Dalibor Bárta