Obrázky z Jasenné

Obrázky z Jasenné

Pořad, který byl uveden v rámci MFF Strážnice 2018 a jehož autorem je etnograf Daniel Drápala, si ze záznamu poslechnete ve Folklorním okénku ve středu 23. února v 16.55. Je inspirován hudebním odkazem a vzpomínkami Anny Kutějové-Rokytové, významné osobnosti folklorního hnutí jihozápadního Valašska první poloviny 20. století.

Lidové písně v podání této interpretky zaznamenali v polovině 20. století např. Jan Rokyta st., Jaroslav Jurášek, Radoslav Kubáník, v roce 2015 byl vydán výběr těchto písní na CD Pěsničky z Jasenné. Anna Kutějová jako znalkyně místních reálií je ovšem i autorkou vzpomínek, které byly v roce 2016 vydány pod názvem Vzpomínky z Jasenné (autor doc. PhDr. Daniel Drápala Ph.D.). Jsou jedinečnou sondou do života valašské vesnice ve zlomovém období zániku tradiční společnosti a nástupu modernizace. Přibližují každodenní život rodiny i vesnického společenství, chvíle sváteční i události výročního obyčejového cyklu. Vzpomínky na Jasennou a její obyvatele na počátku 20. století se v rámci pořadu prolnou s písněmi z původního zpěvního repertoáru Anny Kutějové.

Písně zpívají Klára Blažková, Lenka Vaculíková a Pavel Ptáček za doprovodu cimbalisty Jana Rokyty ml. Slovem provází Daniel Drápala a Jan Rokyta ml.