O muzikantech nejen horňáckých

O muzikantech nejen horňáckých

V posledním listopadovém Folklórním okénku si Helena Bretfeldová bude povídat s boskovickým vydavatelem a velkým fanouškem lidové hudby dr. Františkem Šalé. Poslouchejte ve středu 26. listopadu 2014 za pět minut pět odpoledne.

Budou se věnovat několika nedávným vydavatelským počinům nakladatelství Albert - mj. knihám s připojenými CD Hore Velkú (věnované Horňáckému mužskému sboru z Velké nad Veličkou), Teče voda teče/Okolo tej Velkej (připravené k výročí Ženského sboru z Velké n/V) a čerstvé novince - pokračování životopisného románu horňáckého písmáka Jana Pavlíka. Kromě ukázek z alb obou velických sborů si připomeneme nejen letošní jubilea Martina Hrbáče a Martina Čambala, ale i nedávný svátek dalších zpívajících Martinů - Prachaře a Zálešáka.

Z nakladatelství Albert:

Ženský sbor z Velké nad Veličkou a hosté (Mužský sbor z Velké n. V., Horňácká muzika Petra Mičky, Horňácká cimbálová muzika Romana Sokola). CD je "hudebním" doplněním knihy o ženském sboru Teče voda teče...

 

Osobnost a grafická tvorba čejčského malíře Miroslava Bravence byla základem reprezentativní publikace o podobách a především proměnách této slovácké vesnice v průběhu času. Krajina a architektura obce zachycená malířem je konfrontována s dobovými a současnými podobami vesnice na fotografiích a pohlednicích. Konfrontace nabízí zajímavé srovnání umělcova vidění s neúprosným okem objektivu.

Osobnost Jana Bělčíka (1900–1943) je dnes téměř zapomenutá. Pracovitý a statečný muž, který kromě těžké práce, péče o rodinu a odvahy, kterou projevil zejména ve válečných dobách, dokázal citlivě vnímat svět kolem sebe a zachycovat jej do svých útržkovitých zápisků veršů a postřehů. V rodinném archivu bylo nalezeno několik sešitů popsaných básněmi, ve kterých Bělčík popisuje krásy Horňácka, svůj vztah k rodině, prostředí, lidovému umění, ale také k vlasti. Bělčíkova básnická tvorba je z větší části zaměřena na přírodní lyriku, která převažuje nad nečetnými epickými básněmi. I přes určitou uměleckou naivitu jsou však jeho básně živým svědectvím doby a příkladnou ukázkou tvorby „písmáků“ v místech, kde se národní povědomí prosazovalo také literární tvorbou nadšených jedinců. Knihu doplňuje CD, na kterém rodilí Horňáci recitují některé z jeho veršů (přednes doplňuje cimbálová muzika Petra Galečky). 

Osudy vojáků z malé horňácké obce zachycuje autor v kontextu všeobecných historických událostí. Autentické výpovědi, korespondenci a dochované vzpomínky vojáků doplňuje vyobrazením obrovského množství dobových reálií – výzbroje, výstroje, vyznamenání, služebních odznaků a dalších prvků válečného života. Důležitá je i skutečnost, že autor koloroval (převážně z černobílých fotografií) všechny uniformy vojáků v příslušných barvách jednotlivých zbraní. Knihu doplňuje obsáhlý soupis literatury a pramenů. )

Mužské zpívání a pěvecké sbory nejen na Horňácku jsou trvalou součástí tradiční lidové kultury na Slovácku. Sbor z Velké n. Veličkou vznikl oficiálně v roce 1957, jeho počátky však sahají až do 2. pol. 19. století (např. Lidový koncert v Brně r. 1892, Národopisná výstava českoslovanská v Praze r. 1895). Vedle rozhovorů jednotlivých členů je součástí knihy studie o mužských sborech a sborovém zpívání (+akademický sbor Veličan). Kniha je doplněna řadou dobových dokumentů, fotografií a její součástí jsou i 2 CD (archivní záznamy nejstarších vystoupení a současný profil mužského sboru).