Ledový rok 1784

Ledový rok 1784 v pamětech milčického rychtáře Jana Františka Vaváka

Klimaticky náročný rok 1784 můžeme sledovat díky podrobným zápisům písmáka, rychtáře z Milčic na Nymbursku Jana Františka Vaváka (1741–1816). K poslechu Folklorního okénka Zdeňka Vejvody zveme ve středu 11. října 2017 za pět minut pět odpoledne

Téměř šest set let, přibližně od 14. do poloviny 19. století, panovala podle historiků a meteorologů v Evropě malá doba ledová. Zimy byly intenzivnější, sníh dříve napadl a roztával později než dnes. Studená jara a léta provázely velké deště a téměř neustále hrozila neúroda.

František Jan Vavák, narozený 26. října 1741 byl vlastenecký písmák, kronikář, autor mnoha veršů a spolupracovník čelných představitelů první generace českého národního obrození. Pocházel ze selské rodiny. Co se týče vzdělání, byl celoživotní a nadšený samouk a dlouhá léta úspěšně působil jako rychtář v rodných Milčicích. Byl nejvýznamnějším písmákem a kronikářem své doby. V jeho rozsáhlém díle můžeme sledovat život na tehdejší vsi na začátku období později nazvaného selským nebo lidovým barokem. Vavákovy životní hodnoty byly velmi konzervativní. Oceňoval zbožnost, píli a pracovitost. Ostře odsuzoval dobové výboje francouzské revoluce a jako nesmlouvavý katolík byl velmi kritický i k josefínským osvícenským reformám. Zemřel v 75 letech 15. listopadu 1816 a je pochován u věže  kostela Stětí sv. Jana Křtitele ve Skramníkách u Českého Brodu. Posmrtně vyšly tiskem jeho rukopisné Paměti Františka Jana Vaváka, souseda a rychtáře milčického.