Keře a stromy v lidových písních

Keře a stromy v lidových písních

Pořad v souvislostech


Keře a stromy v lidové písni
Budeme vysílat

Malované písničky Mikoláše Alše
Musica Pura 2018
Musica Pura 2018
Vysílali jsme


Malované písničky Mikoláše Alše

Po stopách sběratelů lidových písní

Po stopách sběratelů lidových písní
Audioarchiv

V minulých pořadech jsme hledali bylinky i květiny v lidových písních. Dnes se zaměříme na  keře a stromy. Poslouchejte ve Folklorním okénku ve středu 12. září za pět minut pět odpoledne.

Stromy měly vždycky význačné místo v životě lidí. Dávaly jim dřevo na oheň, na výrobu nástrojů, nábytku, stavební materiál. Poskytovaly plody, pryskyřici a lýko. V lidové medicíně se využívala kůra, květy i listy. Stromy chránily obydlí před větrem a bleskem, svými kořeny odčerpávaly vodu z jeho okolí, zpevňovaly hráze, vymezovaly hranice. Pod větvemi stromů lidé hledali úkryt před žárem či deštěm, v jejich stínu odpočívali nebo se scházeli na besedy, pod korunami stromů se konala kázání... Strom je jedním z nejmocnějších symbolů lidstva a některé jeho symbolické významy jsou všeobecně platné. Je ztělesněním života, moudrosti, trvalosti, plodnosti a plynulosti bytí: věčně zelené stromy symbolizují dlouhověkost a nesmrtelnost, zatímco opadavé znovuzrození, neustálou obnovu, životní princip.

V lidovém podání je hluboce zakořeněna představa o totožnosti lidské bytosti a stromu. Lidé věřili, že stromy mohou mluvit a zpívat, že duše člověka může část života pobývat v lidském těle a část ve stromě. Spojitost lidského života se stromem je vyjádřena v četných variantách písní. Vyprávělo se o bytostech žijících ve stromu, o lidech, kteří se přeměnili ve strom či sdílejí svůj život se stromem, jsou zakleti do stromu. S tím souvisí i pověsti o stromech, které krvácejí, když do nich dřevorubci zatnou sekeru.

Odpradávna byla stromům přisuzována zvláštní moc.  Kult stromů je znám především u dávných Slovanů, Germánů, Skandinávců, ale i u Indů či severoamerických Indiánů. Každý národ uctíval jiné stromy, princip byl ale stejný. V Evropě bývaly předmětem kultu nejčastěji duby, lípy, jasany, vrby, břízy, ale i osika, líska a stromy ovocné, zejména jabloně.